פרק ששה־עשר ועידת פאריס

עמוד:158

. 4 תפקיד המחלקה לטפל בכל הענינים הנוגעים בעליה בפולניה . במיוחד עליה למצוא ולהכין את המועמדים לעליה , להסדיר את השיירות , לטפל בכל הצד הפורמלי לאסוף את הכספים הדרושים לעליה , לחפש ' דרכים לנצל את העליד , ליצירת כספים ולהגברת עמדתנו כלפי פנים וכלפי חוץ . . 5 סמכויות המפקדה הארצית הנן מוגבלות על ידי הוראות המפקדה הראשית . אולם המפקדה הראשית תדאג לכך , שתינתן עצמאות גדולה למפקדה הארצית אשר עליה להראות יוזמה והעזה . . 6 נציבות בית"ר איננה כפופה למפקדה הארצית . על המפקדה הארצית לעבד ביחד עם הנציבות תכנית עליה בשטח העליה הבית"רית . תכנית זו תכנס לתוקפה לאחר אישורה על ידי השלטון והמפקדה הראשית . . 7 כל בית"רי המועמד לעליה יועבר ברגע ידוע לפקודת המפקדה הארצית . . 8 כל שיירה המתארגנת בפולניה , עומדת לפקודת המפקדה הארצית . השיירה נמסרת ברגע ידוע לפקודת המפקדה הראשית . . 9 המפקדה הארצית איננה בעלת הכספים שהיא אוספת . כל הכספים הללו שייכים למפקדה הראשית המקציבה תקציב להוצאות המפקדה הארצית . ההוצאות הללו כוללות גם את הוצאות הנציבות , "אונדזער וועלט" ובו ' . . 10 יחתם הסכם עם "אונדזער וועלט" אשר לפיו : א . // אונדזער וועלט" מטפלת בכל הענינים הפורמליים של השיירות ותקבל עבור זה מלבד כסוי הוצאות גם תשלום ידוע לפי עולה . ב . "אונדזער וועלט" רשאית לחפש מועמדים בודדים לעליה המוכנים לשלם בין 700 עד 800 זהובים . "אונדזער וועלט" מקבלת את כל העודף מעל ל 700 זהובים . ג . המפקדה חייבת להעביר לידי "ה"אונדזער וועלט" כל עולה המשלם יותר מ 700 זהובים ( מלבד במקרה שאדם שאין לו כסף ממציא למפקדה מועמד שני המשלם עבור שניהם . ( ד . קבוצות מאורגנות ( אפילו המשלמות הרבה ) שייכות למפקדה . ה . // אונדזער וועלט" אינה רשאית לחפש או לקבל תמיכות . על מפקדת העליה לזכור שלשה סוגים של עולים : . 1 חיילי התנועה . . 2 יהודים המוכנים לשלם דמי נסיעה גבוהים . . 3 פליטים .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר