פרק ששה־עשר ועידת פאריס

עמוד:157

. 6 התביעות הכספיות של שני הגורמימ , בקשר עם שיירות וינה ופראג האחרונות , נמסרות בזה לידי בירור בפני מר רוזנקרנץ כבורר יחיד ומחייב . . 7 מקום מושבה של המפקדה הראשית טרם נקבע באופן סופי . באופן זמני בהחלט מתחילה המפקדה את פעילותה מורשה . אולם נעשות ההכנות הדרושות בכדי לאפשר מיד עם אישורו הסופי של ההסכם להעביר את המפקדה לארץ אחרת . . 8 בהתחשב עם המצב המיוחד בפולניה הוסכם , כי הרכב המפקדה הארצית הפולנית יהיה כדלקמן : מנחם ( מפקד , ( אברהם ופנחס ( חברים . ( . 9 לאחר בדיקה ובירור זהיר ומדויק של ההצעות אשר נוסחו בהחלטות הנשיאות מיום , 22 . 11 . 1938 באו שני הגורמים להצעת הסכם זה לידי מסקנה כי ההחלטות הנ"ל אינן מאפשרות את הארגון המעשי של העבודה . נאלצנו לכן לחפש דרכים אחרות בכדי להסדיר את הפעולה , וכתוצאה מכר חוברה הצעת הסכם זה , אנו מניחים כי המוסדות העליונים של שני הגורמים ימצאו את הדרך המתאימה בשביל לשתף את הנשיאות בחלק של הרווח הנקי באם יהיה כזה . ורשה , ו' בטבת תרצ"ט הצעת הסכם זה הועברה לעיון ואישור לנשיאות הצ"ח , לשלטון בית"ר ולמפקדת הארגון . ובינתיים החלו ערי וקוק בפעולה . הם הרכיבו מפקדת עליה בפולין ותקנו תקנות והוראות פעולה כדלקמן ; " תקנון מפקדת ה עליה בפולניה . 1 המפקדה מתמנת בהרכבה המלא על ידי המפקדה הראשית . שום שנוי בהרכב המפקדה הארצית לא יבוא בלי אישורם מראש של המפקדה הראשית . . 2 המפקדה הראשית מתמנת בהרכב הבא . ' בגין — מפקד , סטבסקי ופנימונסקי — חברי המפקדה . שטרסמן ומרק בהן — יועצים פוליטיים , שעל המפקדה להתיעץ אתם בכל ענין של אישים ומוסדות שמחוץ לתנועה . . 3 המפקד נושא בכל האחריות עבור פעולות המפקדה . חברי המפקדה יועצים את המפקד ומוציאים לפועל את החלטותיו . המפקדה בתור גוף אינה מקבלת החלטות .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר