פרק ששה־עשר ועידת פאריס

עמוד:156

. 8 ההוצאות של כל שיירה הן כדלקמן ! הכנת השיירה , הוצאות הדרר למיניהן , הוצאות ההורדה , הוצאות הקליטה והקצבה לקרן שמורה . א , המחיר של ההורדה לפי הערכת המצב הנוכחי הוא בין לא"י אחת ל 2 לא"י ( על בסים של הוצאות ממשיות . ( עם צאת היחידה לדרכה מעבירה המפקדה לארגון בארץ ( בתור המוסד האחראי להורדה ) מפרעה של 1 . 5 לא"י על חשבון ההורדה . לאחר הגיע היחידה לתעודתה על הארגון להמציא לידי המפקדת הודעה על ההוצאה הממשית שהייתה בכדי לאזן את החשבון . ב . הוצאות הקליטה בשביל מגוייסים הן : הוצאה כלכלית 2 לא"י ( משתלמת לפלוגה , ( הוצאה מקצועית 2 לא"י — שתשולם לארגון . המפקדה עוד תקבע את הסידורים המתאימים בקשר עם הקליטה במוסדות האחרים . . 9 הרווח הנקי יחולק חלק כחלק בין שני הגורמים המיוצגים במפקדה . . 10 המפקדה רשאית להשתמש בכספי קרן השמורה אד ורק במקרה של קטסטרופה . במקרה של חיסול קרן השמורה דינה כדין הרווח . " הוראות שעה . 1 תפקידן של הוראות אלה הוא חסול המצב הקיים מבחינה פרינציפ יונית ומבחינה כספית והעברת האינסטנציות השונות הקיימות כבר לידי פעולה בתוך מסגרת המפקדה . . 2 הצעת הסכם זה תועבר על ידי החתומים בראשי תיבות למוסדו תיהם האחראים לשם אישור סופי . בהתחשב עם הצורך הדחוף להמשכת הפעולה , מסכימים שני החותמים על הצעת הסכם זה להתחיל מיד בראורגניזציה ורגולציה של הפעולות לפי רוח ההסכם ותוכנו . \ ? . 3 יוצע בהתאם לסעיף קטן א' של סעיף , 1 הסכם בין שני החותמים כי מר יונתן רוזנקרנץ ( הכוונה ליוסף כצנלסון , ( יקבל עליו את ראשות המפקדה באופן אישי . . 4 בהתחשב עם סעיף 2 של הוראות השעה נקבע כי עד למנוי סופי ומ סמך תורכב מפקדה זמנית בהרכב הבא : י . רוזנקרנץ — ראש מטה , א . ברנפלד ( ה . קוק ) וב . שורץ ( ערי זיבוטינסקי ) — חברים . . 5 בהתחשב בכד שלכל גורם בהסכם זה ישנן התחיבויות או הסכמים קודמים ( כגון : התחיבות גורם אי כלפי "אונזער וועלט" וגורם ב' כלפי דנציג ומר טף ) — צריד יהיה למצוא פתרון אשר יסדיר את ההתחיבויות הקודמות בהתאם להסכם זה .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר