פרק ששה־עשר ועידת פאריס

עמוד:155

. 1 בראש המחלקה עומדת מפקדה מורכבת מבאי כוח הארגון ( אצ"ל ) ובית"ר על בסיס פריטטי . א . בכדי לאפשר למפקדה לפעול בסדר המתאים יועמד בראש המפקדה אדם אשר תבוא עליו למפרע הסכמת שני הגורמים במפקדה . . 2 המפקדה תיצור בארצות שונות מפקדות ארציות , אשר רק בידיהן תרוכזנה כל פעולות העליה באותה ארץ . המפקדות הארציות תהיינה כפופות למרות הישירה של המפקדה הראשית . א . שלטון בית"ר ייצור מחלקת עליה ליד כל נציבות והנציבויות תמנינה ועדות עליה בכל קן . בצורה זו תאורגן עלית אנשי בית ' - ' ר . ראש מחלקת העליה של הנציבות יהיה גם חבר במפקדה הארצית ועל ידו תקושר השיירה הבית"רית בתור חלק עצמאי בשיירה הכללית . ( רצוי לארגן שיירות מיוחדות לבית"ר . ( ב . אסור לאינםטנציות המסומנות בסעיף קטן אי לטפל באיזו צורה שהיא בעלית אנשים שהם מחוץ לתנועה . . 3 אסור בהחלט לכל הארגונים ואנשי התנועה להתעסק בענינים של עליה באיזו צורה שהיא . לכל גורם במפקדה אסור להתעסק בעניני עליה מחוץ לתחום המפקדה וידיעתה . . 4 אוסף כספים ותעמולה או שימוש באיזו צורה שהיא בשם ובמטרה של עניני העליה הלאומית הנם תפקידה הישיר של מפקדת . העליה , ואסור לכל ארגון , מוסד או פרט של התנועה להתעסק בכך בלי אשורה המוקדם של המפקדה . המפקדה תיאלץ להעמיד בדזבואציה אנשים ומוסדות אשר יעברו על הנקבע בסעיף זה . . 5 כל סכום המגיע לאחד ממוסדות התנועה הן כתשלום העולים , או כתרומה או הקצבה מאיזה צד שהוא חייב להמםר מיד לידי מפקדת העליה . . 6 בל הכספים המתקבלים בתשלום ישר של עולים או בקשר ישר עם ארגון שיירה יועברו גם הם לקופה כללית של המפקדה . . 7 ההוצאה לפועל של העליה תעשה לפי שיירות' וכל שיירה תהווה יחידה . המפקדה תקציב מהכספים העומדים לרשותה לפי סעיפים 6 , 5 , 4 וכספים אחרים , סכום מםויים לשם העברת היחידה . מסכום זה תשולמנה כל ההוצאות הקשורות עם העברת היחידה . בהגיע היחידה לתעודתה תסוכמנה כל ההוצאות ובמקרה שההוצאות היו קטנות מהסכום שהוקצב , ייקבע ההפרש כרווח נקי ויחולק בהתאם להסכם הזה .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר