פרק חמשה־עשר לונדון 1938

עמוד:151

" כתוצאה מסיפוח אוסטריה על ידי גרמניה בחודש מרץ / ' נאמר בדין וחשבון , "נסתבר כי בעיית הפליטים תחריף ותלך . ואגודות הסיוע השונים החליטו על כן ב 20 לאפריל לתאם את פעולותיהן באמצעות ועדת התיאום לפליטים , לשם מניעת כפילות וקבלת החלטות הנוגעות למדיניות הכללית לגבי הפליטים . בועדה זו מיוצגים הארגונים דלקמן : קרן הסולידריות הבינלאומית ! ועדת החרוט לגרמניה של אגודת הידידים ; ועד הפליטים היהודי \ שרות הסטודנטים הבינלאומי : ועדת סיוע לילדים מגרמניה אוסטריה , המועצה להגנת המדע והמחקר ; הועדה הקתולית למען פליטים מגרמניה . לקראת ועידת נציגי הממשלות שהתכנסה ב 6 ביולי באוויאן , לפי יוזמתה של ממשלת ארצות הברית , כדי לדון על בעיית הפליטים , הגישה הועדה המתאמת לממשלה הבריטית תזכיר על העזרה לפליטים בעתיד , כתוספת להצעות בדבר פליטים הנמצאים כבר במדינה זו . הוצע בתזכיר , שבמשך ארבעת השנים הבאות יורשה למספר פליטים מאוסטריה ומגרמניה להפנט למדינה הזאת ולהתיישב בה . הוצע שהפליטים ייבחרו במיוחד מן הסוגים הבאים ! בעלי מלאכה המסוגלים להקים בתי מלאכה קטנים ; אנשים המסוגלים להקים מפעלים מסחריים או אחרים ; טכנאי תעשיה ( כגון כימאים , יועצים וכוי ;( מקסימום שנתי של חמישים סטודנטים , המישים רופאים , מאה דנטיסטים , אחיות לבתי חולים , מטפלות לילדים , עוזרות בית וחקלאים מנוסים . '' בשולי דין וחשבון זה המליצה המועצה הכללית של האיגודים המקצועיים , שתיקבע מראש מכסה מוגבלת של פליטים אשר יורשו להיכנס לבריטניה מדי שנה בשנה . בועידת אוויאן , אשר נתכנסה בהשתתפות נציגי 32 מדינות , נתגלה בעליל כי אין לאומות העולם כל כוונה לסייע לפליטי הרדיפות הנאציות , והועדה נתפזרה לאחר שקבלה החלטה הממליצה על הקמת ועדה בינלאומית שתמשיך לטפל בבעייה , מתוך שתגביל את פעולותיה לפליטי אוסטריה וגרמניה ומבלי שתחול על הממשלות חובה כלשהי לגבי מימונה של ה"הגירה מתנוך משתי ארצות אלו ... זו היתד . עזרתם של כל ועדי העזרה למיניהם , שצצו כפטריות בכל רחבי העולם' וזו הייתה פעולתם של רוב מדינות העולם להצלת הרבבות ומאות האלפים הנאנקים תחת המגף הנאצי . ננעלו שערי הרחמים , וננעלו שערי המדינות שהיה בידם להציל . בעצם הימים ההם נתפרסמה בעתונות העולמית כתבה מזעזעת של סופר " רויטל" בברלין , שתיאר את מצב היהודים ובמיוחד את מצבם של הילדים במלים אלה *

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר