פרק שלושה־עשר ורשה 1938

עמוד:143

המסמך השני הוא מכתבו של זיבוטינםקי באותו ענין לנציג האצ"ל : 3 נובמבר 1938 ידידי מורשה , אשר את שמו ימסור לד המוכ"ז , יסע מטעם המוסד המעונין הנמצא תחת מרותי אני . אמנם יסע בתור איש פרטי ובשום אופן לא יתערב בסידורי הנסיעה ; אבל רצוני הוא שתינתן לו האפשרות והעזרה להסתכל מקרוב ובדיוק בכל מסיבות המפעל , דרכיו וצרכיו . המטרה היא , מבלי לנגוע בעקרון שהשלמת המפעל צריכה להשאר בידי המוסד הא"י לתת לנו גם פה בגולה ידיעה מדויקת של כל הפרטים , כי הלא בלעדי כך אי אפשר לסדר את הצד הגלותי של העבודה . על כן הואיל בא להתיחם לשליחנו זה באמון גמור . ברם , הסדר זה לא שם קץ לחילוקי הדעות ביחס לעקרונות הפעולה ודרכי העבודה , וכדי ליישב את הענין הוחלט לקרוא לועידה , שבה ישתתפו כל הגורמים המעונינים ושתתכנס ברשותו של זאב ז'בוטינסקי . הועידה נתכנסה בפריס בינואר . 1939

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר