פרק שלושה־עשר ורשה 1938

עמוד:142

בארגון תאים של אצ"ל בתוך בית"ר ( דבר המעורר מחלוקת בין בית"ר ואצ"ל ) וגם בעניני עליה בי . בסוף הקיץ מגיע יוסף כצנלסון , כשליח האצ"ל , כדי להתיצב בראש הפעולה למען העליה ובפיו הסיסמה : "דבר אל בני ישראל ויסעו . " ובחודש אוקטובר 1938 מגיע לורשה גם ערי ז'בוטינסקי , ששותרר מכלא עכו והוטל עליו לעמוד בראש העליה הבית"רית . בתקופה זאת אין עדיין רשות עליונה למפעל עליה ב , ' ומתנהל ויכוח : בידי מי צריכה להיות הסמכות המכרעת בכל הענינים הנוגעים בה . האצ"ל טוען , כי הואיל וזוהי פעולה מהפכנית — אנשיו צריכים להיות לא רק האחראים להורדה בארץ אלא גם המארגנים הראשיים בארצות הגולה והפוסקים האחרונים בקביעת המועמדים , ברכישת האניות , בסידורים בנמלי ההפלגה וכיוצא באלה . לעומת זה טען שלטון בית"ר , וז'בוטינסקי תמך בדעה זו , שתפקיד האצ"ל צריו להיות מוגבל להורדת העולים ולכל היותר לליווי השיירות באניות ! העליה בי היא פעולה בית"רית וכל הפעולות בשטח זה בחוץ לארץ הן מסמכותו הבלעדית של שלטון בית"ר . תוך כדי הויכוח התגבש נוהל מוסכם שלפיו הייתה בית"ר אחראית לארגון השיירות , הבאתן לנמל והעלאתן לאניות , ואילו מכאן ואילך חלה האחריות על האצ"ל . על רוחו של הסדר זה ניתן לעמוד משני המסמכים הבאים שנשתמרו בידינו . הראשון הוא הוראה של זיבוטינסקי למנהל לשכת העליה של שלטון בית"ר בורשה , בדבר השתתפותו של נציג בית"ר בהפלגה לארץ , כדי לעמוד מקרוב על סידורי הורדת העולים : בוקרסט , 3 נובמבר 1938 לכבוד מנהל לשכת העליה , שלטון בית"ר , ורשה . נא להוציא לפועל את ההוראה כדלקמן : הא' דוד קרול צריך להשתתף בתיור הקרוב להתגשם , למען יתמחה במו עיניו על כל תנאי המפעל . בקשתי את בא כוח האצ"ל לעזור בכך באמון גמור 1 ומצד שני בטוחני כי הא' קרול ימלא את תפקידו בכל הטאקט הדרוש . מטרת נסיעתו — לאסוף בתור עד ראיה את הנסיון המעשי והממשי בו תוכל להשתמש הלשכה הורשאית לסידור הצד ה"גלותי" של העבודה . ברור הן לי והן לכל המוסדות המשתתפים , כי ביחס לצד ה '' םיומי" של המפעלים כל הסמכות היא לאצ"ל . העתקת פקודתי זו תימסר כאן לבא כוח האצ"ל למען יעבירנר . למפקדיו . תל חי ' ( זאב זיבוטינסקי )

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר