פרק שלושה־עשר ורשה 1938

עמוד:140

מאורעות העשויים להיות גורליים לעתיד הציונות . הצמאון לעליה הוא רב וכדי לרוותו יש צורך בצי אניות גדול אשר יפליג בימים ויביא אלפים ורבבות לחופי הארץ . ומה עוד שחברינו בארץ עומדים בקו הראשון של המלחמה , וחובתנו הראשונית היא לדאוג להגדלת מספרם ולהגברת כוחם ולכך מסוגלת רק עליה בית"רית טהורה . לעומתם טענו אחרים , שתנועה ממלכתית אסור לה להפלות בין יהודי ליהודי , עליה להתרומם מעל כל מסגרת מפלגתית , ואפילו זו מסגרתה שלה . תנועה הדוגלת בשיבת ציון לכל דורשי ציון חייבת לדאוג לעליתם של המוני העם . מצוקת היהודים גוברת והולכת . הגל העכור של האנטישמיות מציף ארץ אחר ארץ , תורת היטלר מתפשטת והולכת . יהודים מנושלים מעמדותיהם הכלכליות' חיי היהודים ורכושם הופכים הפקר , מאות אלפי יהודי גרמניה ואוסטריה נמצאים כבר ללא קורת גג , ומי יודע מה ילד יום ? האין יהודים אלה זכאים להצלה . מי יצילם ? הן מנהיגי הסוכנות היהודית חסרי החזון והמעוף , מוסיפים לעמוד כעני בפתח ולהתחנן להגדלת מכסת הסרטיפיקטים הזעומה . מבוקשם זה אם ינתן להם —יוסיפו לשקוד על שמריהם . טחו עיניהם מראות את הסערה המתקרבת . כלום לא הכריז נשיא ההסתדרות הציונית , פרופי ח . ויצמן , כי יהודי נאלבקי הם אבק אדם ואינם ראויים לגאולה ? מוטל איפוא על בית"ר לדאוג להמוני יהודים אלה . אלא שבאה המציאות האפורה וכפתה על המתווכחים דרך ביניים . לשם ביצוע תכניות העלי . הגדולה דרושים אמצעים כספיים עצומים — וכסף אין . מקורות הכספים הציבוריים ציוניים בידי הסוכנות ומפלגות השמאל המה , והללו מכריזים מלחמת תנופה בעליה בי וב"רמאים הרביזיוניסטים" המוליכים שולל את המוני העם ... ואילו הבית"רים רובם מבני דלת העם , בני עמלים , חנוונים ובעלי מלאכה ואין ידם משגת לכסות אפילו את הוצאות הנסיעה . מרכיב-ם איפוא שיירות מעורבות חלקם ביתי'רים וחלקם סתם יהודים , המוכנים לכס ! ת גם את הוצאות הנסיעה של הבית"רים . וכך פועלים בורשה שני משרדים של עליה בי . מחלקת העליה של נציבות בית"ר פולין , הנמצאת תחילה במשרדי הנציבות ברחוב טווארדא 24 ועוברת אחר כך לרחוב אורלא , 7 ובראשה קצין הנציבות אלחנן פנימ , נסקי ( ואחריו — קצין הנציבות דוד יוטן ) ומחלקת העליה לסתם יהודים , שבראשה עומד אברהם סטבסקי , ומשרדו במערכת העתון "אונדזער וועלט , " ברחוב אלקטוראלנא . שני המשרדים גם יהד שוקקים חיים . האחד מלא תמיד שליחים מקנני בית"ר השונים המבקשים להקציב מכסה גדולה יותר לבית"רי עירם או עיירתם . הטלפון מצלצל בלי הרף . המזכירות עובדת במלוא הקיטור . מאות מברקים ומכתבים מתקבלים יום יום . על כולם צריך להשיב . נקבעות רשימות העולים . נשלחות הוראות מפורטות בדבר ההכנות לקראת העליה , סידור הניירות , טיב המטען שכל עולה יכול לקחת עמו , הסידורים הכספיים , מקומות הריכוז לשיירות ,

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר