פרק שלושה־עשר ורשה 1938

עמוד:139

אפילו זכות של הגנה . החרם הכלכלי המבוצע באופן גם מאוד , מביא את אוכלומי היהודים להרס גמור . " בא זיבוטינסקי והציע את פתרונו ! תבנית האווקואציה . הוא מופיע וחתר ומופיע בפני המוני העם היהודי ומזהיר : "אם לא תחסלו את הגולה , תחסל הגולה אתכם " ! הוא מתייצב בפני ראשי ממשלת פולין ( וגם בליטא ובלטביה ) ומבקש את עזרתם "לטובתכם ולטובתנו : " " עיזרו לנו להקים את מדינתנו , אנו הראשונים שכלפיהם מכוונת שנאת היטלר . אולם אנו לא האחרונים . אם היטלר יצליח להשמיד אותנו , יהיו המדינות הקטנות והחלשות הבאים בתור . אחריהן יבואו העמים הגדולים , ואחריהם — המעצמות . גורל אחד מיועד לכולנו אם לא נדע לעזור איש לרעהו . עיזרו לנו . עיזרו לנו בעלייתם של המוני היהודים למולדתם . תמכו בנו במאמצגו לחיות כעם חפשי בארצו . " כיום אנו יודעים כמה מן הנבואה היה באזהרות אלו . אך אז לא אבו לשמוע . עסקני כל המפלגות היהודיות , למן האדוקים שבאדוקים עד לשמאל הקיצוני , התקוממו נגד תוכנית האווקואציה . "זיבוטינסקי ממיט שואה על העם / ' התריעו . "לא די באנטישמיות הקיימת והמכבידה בלאו הכי את ידה על המוני היהודים , והנה בא ז'בוטינסקי ונותן אישור רשמי לשנאת ישראל . הוא מבקש להוציא את היהודים המושרשים מזה דורות בארצות מגוריהם ומבקש עזרת הממשלות לגירושם ועקירתם . " הם טוענים כי יש להתנגד לאווקואציה ולהוסיף ולדרוש את הטבת תנאי חייהם של היהודים בארצות הגולה ואת הרחבת זכויותיהם . במיוחד פעילים במערכה זו נגד זיבוטינסקי ותכניתו מנהיגי הסוכנות היהודית . מעל כל במה ציבורית , מעל כל עתון יהודי הם משמיעים קולם נגד האווקואציה ונגד עליה ב , ' שממדיה מתרחבים והולכים . בשנת 1937 עליה זו מוגבלת עדיין בעיקר לאנשי בית"ר ויתר הארגונים המסונפים להסתדרות הציונית החדשה , אך מהתחלת 1938 היא חורגת ממסגרת זו ומקיפה גם יהודים רגים מכל ימות השנה . עליית בית"רים — או עליית . כל דיכפין" ז ענין זה היה שנוי במחלוקת גם במוסדות התנועה הלאומית . היו שאמרו כי העליה ב' צריכה לשמש צינור עליה אך ורק לבית"ר ולתנועה . עלינו לדאוג קודם כל לעצמנו , אמרו . בית"ר , שהסוכנות היהודית התנכלה במשך שנים לזכותה לעליה זכאית לעליה משלה , כדי שתוכל להשיג תוך זמן קצר את אשר הפסידה בשנים הארוכות . בית"ר פולין בלבד מונה שש רבבות חברים מאורגנים , וגם מספר הבית"רים בשאר ארצות אירופה המרכזית והמזרחית מגיע לרבבות . המתח הוא גבוה . אין הם יכולים לשבת בחיבוק ידיים שעה שבחזית — בארץ — מתרחשים

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר