פרק שלושה־עשר ורשה 1938

עמוד:138

פרק שלושה-עשר ורשה 1938 תנועה בלתי פלסקת זו של אניות בלתי ליגאליות , שתוארה בפרק הקודם , לא הייתה אפשרית אלמלא עבודת הכנה קדחתנית . מאז ראשית שנת 1938 פרושה רשת מסועפת של מרכזי עליה בי על פני אירופה . פולין על שלושת מיליוני יהודיה , הריכוז היהודי הגדול ביותר באירופה , הייתה מטבע הדברים גם העתודה העיקרית לעליה ב . ' מצבם של היהודים החמיר והלך מאז שנות השלושים . העם הפולני , שלא הצטיץ מעולם באהבת ישראל יתירה' מצא הסבר פשוט לאנטישמיות שלו : היהודים דוחקים את רגלי הפולנים . אין פולין יכולה לפרנס את בניה . הכפר הפולני מא כלם למעלה מן המידה , והעיר חייבת לקלוט את העודף הכפרי . אולם בעיר תפוסים רוב ענפי הפרנסה בידי היהודים . הם צריכים איפוא לפנות את מקומם לפולנים . ומהלכה למעשה ; פולנים מרוששים נאחזו בענפי פרנסה יהודיים . הממשלה הפולנית הלאימה את ענפי המסחר העיקריים . היא תמכה בנדיבות בקואופרציה הפולנית והטילה מסים כבדים על בעלי המסחר והמלאכה היהודיים . חרם כלכלי והעמדת משמרות על יד בתי עסק יהודיים נעשו בגלוי ובעידודם של הממשלה והמשטרה הפולנית , ורוב רובה של יהדות פולין נשאר ללא כל בסיס כלכלי . ובזה לא סגי : הארס הנאצי שהתפשט על פני רוב ארצות אירופה נקלט בקלות בעם הפולני . בראש מחנה הצוררים עמדה מפלגת האנדקים , אשר אחרי מות פילםדוםקי עלתה על דרך הטירור והפרעות . בדרך זו סברו מנהיגי מפלגה זו והמונית לפת . ר את בעיית היהודים בפולין . מאז 1935 הציף נחשול של פרעות את יהודי פולין . החל מהפרעות בגרותו , דרך פשיטק עבר גל הטירור על פני עריה ועיירותיה של פולין — בשווקים וברחובות ובאוניברסיטאות . ראש ממשלתה של פולין סקלדקובסקי הודה בםיים שבנפת ביאליםטוק בלבד נרשמו בשנת 348 1936 התנפלויות על יהודים . את מצבם החמור של יהודי פולין ביטא באורח בולט הכרוז שפירםמו מנהיגי יהדות פולין ואשר הופנה לעולם הגדול , בו נאמר : " אנו נמצאים באש של התאבקות מאין כמוה , שלא לפי כוחני . אין בטחון לחיים , לבריאות ולרכוש של האוכלוסים היהודים . אין לנו

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר