פרק שנים־עשר אניה אחר אניה

עמוד:132

ואילך — כל המעמסה על שכמם של נציבות בית"ר והסתדרות העובדים הלאומית . לנציבות קצין קשר מיוחד , דוד לינבםקי , הדואג להעברת העולים לפלוגות הגיוס של בית"ר . בליל בוא אניד . מקבל לינבסקי הודעה ממטה האצ"ל להיות מרכז לקלוט מספר אנשים מסוים ובהתאם לכד נעשים על ידו כל הסידורים הדרושים . בתקופה זו קיימות 16 פלוגות גיוס לבית"ר ברחבי הארץ וכל אחת פותחת את שעריה לעולים החדשים , על אף מצבן החמרי הקשה . בשנות עליה אלה 1938—9 רואות הפלוגות את תפקידן העיקרי בקליטת העליה החדשה . הסתדרות העובדים הלאומית דואגת לסדר בעבודה את אלה מן העולים שאינם נקלטים בפלוגות הגיוס . ההסתדרות פותחת בתל אביב ברחוב אלנבי 85 "בית עולים לאומי / ' שבו מקבלים העולים את סידורם הראשון ואת כלכלתם עד שהם מקבלים עבודה . בית העולים מוחזק מכספי "קופת עמל , " קופת המשען של העובד הלאומי . עיקר העוסקים במלאכה זו הם חגבי דייר דנציגר , מר עקיבא ברון , מר יוסף ולקר , ד"ר יונה פרויליד רון ואחרים . נמצא בידינו מכתב , שכתב מר עקיבא ברון ליוסף כצנלםון ביום ה 27 . 12 . 1938 בעניין קליטת העולים . הוא מכנה , מטעמי צנזורה , את העולים — " מכונ ת , " מזון — "חמרי דלק / ' מטות "בסיסים . " הוא כותב ! " קבלתי יותר מ 150 מכונות . סידורה של כל מכונה עולה לי לא פחות מ 2—2 . 500 לא"י . וגם זה לא מספיק , כי הסוכנות האחרת משתדלת להוציא את המכונות מידינו ומציעה לקליטתם הצעות עוד יותר טובות . מובן שאיני מוכן ללכת להתחרות "חפשית" עם הסוכנות האחרת , כי בזאת לא אצליח ... אבל את המינימום אני מוכרח לסדר . אני צריד לקנות בסיסים בשביל המכונות 60—50 ) גרוש למכונה , ( וחמרי דלק לפח . ת לשבוע ( עוד פעם כ 60 גרוש למכונה , ( כלים ועוד הוצאות . בשתי המושבות שבהן סידרתי את המכונות שלחתי שני אנשים לשם טיפול בהן , וכוי . משהגיעו המכונות מצ'כיה לויתי 100 לא"י , בימים האחרונים עוד 70 לא"י ויש לי צרות בלי סוף כי בשני המקומות אנשינו התיחסו בהתלהבות רבה לענין ונכנסו ... בעול של חובות . — מה יהיה בעתיד ? עד עכשיו היה ביקוש למכונות . המצב בחורף יהיה בדרך כלל לא קשה , אבל בכל זאת קשה לדעת אם אפשר יהיה תיכף ומיד להעסיק את המכונה בעבודה . אני מוכן לטפל בשאלה בכל כוחותי . אני משוכנע שאת כל המכונות אסדר , כמה שתבואנה יותר — יותר טוב יהיה , זהו הכוח הדינמי , אבל זוהי שאלת כספים — וכספים רבים . ... האם עלי להוציא את המכונות שלנו מהטרנםפורט הכללי

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר