פרק שנים־עשר אניה אחר אניה

עמוד:131

יש גם תקריות מבדחות הנגרמות על ידי הליכה זו אל הים — בדברים שבינו לבינה . מטעמי קונספירציה אין לספר בבית על הפעולה . כשהבעל בעדר מהבית ערב או שניים הרי מתקבל הדבר על דעת האשה שהוא עסוק בישיבה או כדומה . אבל כשהדבר חוזר ונשנה מדי לילה בלילה מתעוררים חשדות ... היא דורשת הסברים , ולפעמים אף מתחקה על עקבות בעלה' והוא' המסכן , צריו לאמץ כל בושר המצאתו כדי להתחמק מעיקובים אלה ... לאשרם של הבעלים ולמזל חיי המשפחה התקינים , הרי דבר בואם של העולים אינו נשאר בגדר סוד . למחרת יודעת כל העיר שהייתה "הורדה . " ולנשים מתבררת סיבת העלמם המסתורי של בעליהן והן גאות בלבן שאף להן חלק ונחלה במיבצע הקדוש . בלילות הורדה משתתפים בפעולה כ 70—60 איש' וכל אחד מהם ראוי לציון מיוחד . לדאבוננו לא הצלחנו להשיג את שמות כל האנשים היקרים האלה . בעל כורחנו עלינו להסתפק בציון אחדים מהם בלבד : יעקב בלאושטיין' יוסף ווייסליב , אליהו תמרקין , חיים מגורי כהן , לפטה , ברוד מולבסקי , גבי נוביק , משפחת ד"ר פרבר , אסתר פרידמן , יצחק פוקס , הלל צור' יעקב קליין , אברהם רובין , חיים רמשון , שמעון שיפוני , משפחת שפיגל ורבים רבים אחרים . ברובם מתייחסים תושבי נתניה באהדה גלוייה למבצעים אלה . הם מתגאים בכך , שעירם הפכה שער העלית החשוב ביותר לעליה הבלתי ליגאלית' ולא מקרה ה א שמועצת העיר החליטה לקרוא את הרחוב המוביל מן הים — רחוב העליה . לא אחת קורה שמגיעים יותר עולים ממה שציפו מראש , ומצרכי המזון שהוכנו בעדם אינם מספיקים לכולם , ואז חשים בעלי המאפיות ובעלי חנויות המכולת באמצע הלילה לפתוח את חנויותיהם ולזכות במצוות הכנסת אורחים . ראויים לציון גם הקואופרטיב "אגד" ונהגיו האמיצים , שהיו מעבירים את העולים עד לראש פינה ומשמר הירדן הרחוקות ולכל מקום אחר בארץ . הם עשו זאת במסירות , בנאמנות ובשמחה . אכן לא הכל בישוב גילו הבנה כזו לפעולה . פעם ביקש ראש העיר , מר עובד בן עמי להרשות למר משה מדזיני , כתב העתון "הארץ , " להיות נוכח ' בשעת אחת ההורדות . הרשות ניתנה . הוא הושפע מאוד ממראה עיניו , ובהרצאה אחת בפני סטודנטים מן האוניברסיטה העברית בירושלים הפליג בתאור מראות ההוד של מסירות והקרבה במשך שעה ארוכה , שראה בעת הורדת העולים הבלתי חוקיים . לבסוף הוסיף ו "חבל רק , שעבודה קדושה זו נעשית בידים טמאות * 1 ירכי קליטה רבות היו הבעיות שהיו קשורות בהבאת העולים לחופי הארץ והורדתם לחוף . אולם גם פה' מיד עם דריכת כף רגלם על אדמת המולדת צפו ועלו בעיות רבות שהיו קשורות בקליטתם . ובמיוחד קליטתם של אנשי בית"ר . עם הורדת העולים מן האניה נסתיים למעשה תפקידו של האצ"ל . מכאן

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר