פרק אחד־עשר "דראגא"

עמוד:123

בקיץ , 1938 מזמין רזיאל את שמואל טגנסקי , ומטיל עליו לצאת לחוץ י י ארץ ולעזור בארגון העליה בי . עיקר תפקידו — ללוות את השיירות בדרכן לארץ . בשל פעילותו של טגנסקי בארג ! ן מתחקה המשטרה על עקבותיו , ותהיה על כן לנסיעתו לחוץ לארץ תועלת כפולה . אנשי הארגון בירושלים משיגים עבורו את הויזות הדרושות ובסוף חודש יוני הוא מגיע במטוס לאתונה . באתונה פוגש טגנסקי את מרדכי כץ , המנהל משא ומתן עם בעלי אניות לשכירת אניד . שתפליג לפ ומה ותקבל שם שיירת עולים . בזמן שהותו באתונה פג תוקפו של דרכונו , וטגנסקי פונה לקונסול הבריטי בבקשה להאריכו . הקונסול תמה שלא האריך את הדרכון בארץ וטוען שאין הוא יכול לעשות זאת בלי לשאול את פי השלט . נות בירושלים . הדרכון נשאר א פוא בידי הקונסול , וטגנסקי קבל תעודה זמנית . המשא ומתן על שכירת האניה נסתיים בהצלחה . זוהי האני "דראגא" בעלת כושר קיבול של חמש עד שש מאות איש . היא מיועדת לקלוט את השיירות אשר בארנולדשטיץ ובפיומה . אולם האניה אינה מוכנה עדיין לצאת לפיומה . היא עמוסה מטען המיועד למלטה . עליה לפרוק קודם את מטענה ורק אחר כך תוכל למלא את ייעודה החדש . שמואל טגנםקי עולה על האניה ומפליג למלטה ומשם הוא מגיע לפיומה — ממש "ברגע האחרון , " כפי שסיפרנו לעיל . שיירת א , רנלדשטיין אינה זוכה להצטרף להפלגה זו . טגנסקי מתמנה מפקד השיירה העושה את דרכה לארץ באניה "דראגא , " המניפה את דגל פאנאמה . בלב הים מודיעים לפתע אנשי הצוות שלא ימשיכו בדרכם אלא אם כן יקבלו תוספת תשלום . הם מפנים את האניה לחופי יוון ועוגנ ם במפרץ האי הקטן קאלאמייקא . מפה הם מתקשרים עם בעל האניה . למחרת מגיעה לאניה סירת מוטור ועל הסיפון עולים שני גברים . הם קוראים לצוות ומצווים עליו להמשיך בהפלגה . מי שיסרב יורד מיד מן האניה . הצוות נכנע . א ר ט י מ י ס י ה יחד עם "דראגא" נשכרה ספינת הדייגים "ארטימיםיה . " על "ארטימיםיה" להפגש עם "דראגא" במרחק של יממה מחופי הארץ , כדי להעביר את העולים לארץ . במקרה והעולים יתגלו על ידי משמר החופים — מוטב להפסיד את הספינה הקטנה מאשר לסכן את האניה הגדולה . לפני העברת האנשים על "ארטימיסיד " . שוב דורש רב החובל מן העולים תוספת תשלום , ולא — יפנה את האניה ויחזור ליוון . טגנסקי מודיע לו בתקיפות שאם ינסה לעשות כן , מרה תהיה אחריתו . רב החובל נרתע . ההעברה ל"ארטימיסיה" מבוצעת בסדר מופתי . צוות "ארטימיסיה" מונה

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר