פרק אחד־עשר "דראגא"

עמוד:121

להביא את השיירה לחוף המקווה . מה חזקים היו העצבים שהחזיקו מעמד תקופת מתיחות כה ארוכה , וכעת כשלון כזה ! האמנם הגיע הקץ לכל התכניות הגדולות והנעלות , תכניות על שיירות בלתי פוסקות המגיעות לנמל ההפלגה . על אניות הוצות ימים הנ . שאות על סיפונן אלפים ורבבות ניצולים , על פריצת שערי הארץ הנעולים , ועל ... האומנם !? לא . דבר זה לא ייתכן . אין זה כי אם חלום בלהות ! המציאות המרה טופחת על פניו . המפקד מודיע שכל ההכנות לכינוס המסדר הושלמו . כץ מבקש לכנס את המסדר לא בשעה שנקבעה , כי אם בשעה אחת עשרה . והגה קרה הנם ! המאמץ האחרון לסיים את המשא ומתן עם בעלי האניה הוכתר בהצלחה הודות למאמציהם של ד"ר פאול האלר , ד"ר וילי פרל ומספר יהודי המקום שעזרו לו לכץ . נמסרה הוראה לאניה שעגנה על ידי שושק להכנם לנמל פיומה . בשעה אחת עשרה מופיע כץ בפני המסדר הערוך ומודיע , שלפי פקודת המשטרה חייבים כל האנשים לעלות על סיפון האניה לא יאוחר משעת חצות ולהפליג מיד לארץ . הבחורים לא האמינו למשמע אזניהם . השמועות על השיבה — פשטו מאז הבוקר . אבלים וחפויי ראש התייצבו כעת למסדר לשמוע את גזר דינם . הייתכן ! אין השעה כשרה לחקירות יתירות , להבעות שמחה . הזמן דוחק . האיטלקים לוחצים . בעלי האניה עוד עלולים לחזור בהם . פרשה מייגעת זו חייבת להסתיים תוך שעה קלה . שטח הנמל סגור לתנועה אזרחית . משמרות צבא ומשטרה הם כעת השולטים בו . הם סופרים ומונים את אנשי השיירה , המגיעים בש . רות סגורות על ציודם המלא . הם בודקים בשבע עינים , שמא , חלילה , יסתנן לאניה מישהו // בלתי ליגאלי , " מישהו מיהודי המקום . לאחר שכולם נמצאים כבר על הם : פון — עולים גם הם לאניה לערוך חיפוש מדוקדק אחרי מסתננים . אין מוצאים איש . למרות השמירה והחיפושים מצליח חנניה דייטל לעלות על הסיפון . הוא חבלי כעת באחד המחסנים שבתחתית האניה עד שתזוז ממקומה . גם מושל המחוז ורעיתו באים להפרד מן היוצאים . הוא מתעניין בכל פרט , אם הצידה תספיק לכל הדרך , אם מקומות השינה נוחים במידה מספקת . גם הוא יודע , כשם שידוע לשלטונות הנמל' שאין הספינה מתאימה להפלגה ביס בהתאם לכללי הבטחון הימי המקובלים . אולם גם אלו וגם המושל מעלימים עין . ניכר בהם ששמחתם היא כנה ואמיתית ואחולי ההצלחה שלהם יוצאים מן הלב . בימים ההם כבר הגיעה הידידות בין מוםוליני להיטלר לשיאה . הפאשיס טים האיטלקיים הוכרחו לסגל לעצמם את הסיסמות האנטישמיות הנאציות ולרכוש את תורתם . אף על פי כן — מתייחסים שלטונות פיומה באהדה גלוייה ובהבנה לשיירה . המושל הוא פאשיםט רם מעלה , אבל הוא מודיע בגלוי , שאינו מקבל

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר