פרק עשירי ווינה 1938

עמוד:111

וכעת משהוסרה סכנת המאסר והגירוש — הוא ממשיך במשנה מרץ לנהל משא ומתן על רכישת אני ה . הסוכנים והמבריחים , שאין סודות בפניהם , כבר ידעו שפקודת המעצר בוטלה . אמנם לא ידעו מי עמד לו בצרתו , אך שמעו שהגיעה הוראה מיוחדת ממפקד המשטרה הארצי שלא להטרידו . נראה שיש לו בסף רב ליהודי זה , מקודם חשדו שאין בכיסו פרוטה לפורטה אפילו כדי לשלם את הוצאות המלון . וכעת ! אין זאת כי אם גם הממשלה היוונית מעורבת בדבר , זוהי על כן קנוניה בהיקף עצום — והסוכנים והמבריחים מכבדים מאוד דברים כגון אלה . ידו של האלר על העליונה . האלר עומד לחתום על חוזה לשכירת אניה גדולה לאלף וחמש מאות איש . לפתע טלפון מוינה . הקונסול היווני מסרב בתוקף להוציא ויזות . צריך לעשות באתונה כל מאמץ אפשרי לשינוי פני הדברים , נוסף על כך עומדת הגיסטפו בתוקף על דרישתה לראות את האלר ולשמוע מפיו על מצב השיירה . האלר מחפש את בנו של בעל המלון . — נו , איך סידרתי את ענינך — ? שואל הבחור . — תודה . בסדר . אולם עשית רק מחצית העבודה . האלר מספר לו על ההתפתחות האחרונה ושואל לעצתו . — זד . לא טוב , אומר הבחור . זה אפילו רע מאוד , נראה שהשלטונות כאן יודעים על כך . י הוא במלך בדעתו ואומר ן — רק מטכםאס , ראש הממשלה , יכול להורות להוציא את הויזות . — כן , ודאי , אבל איך אגיע אליו ? — אני אסדר לך את הפגישה . עשיתי למענך דבר אחד ואסדר גם זאת . כעבור יומיים הוזמן האלר למטכםאס . — מה אני יכול לעשות למענך ? — שואל מטכסאם . האלר מספר . — למה מסרב הקונסול להוציא את הויזות ? — לא אדע . — לעת עתה אין לנו כל התנגדות לכך , אומר מטכסאם למזכירו , והראיון הקצר מסתיים . 870 וזוו 50 כעבור יומיים חוזר האלר לוינה . הם מקבלים את הויזות היווניות . וויזות מעבר יוגוסלביות . במשך לילה אחד הוחתמו 870 ויזות . הם מצרפים לשיירה כחמישים איש בלי דרכונים ובלי ויזות . בלתי ליגאליים בתוך בלתי ליגאליים ... הם שוברים רכבת בת עשרה קרונות ונקבע תאריך היציאה ,

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר