פרק עשירי ווינה 1938

עמוד:108

מוסד בינלאומי הומניטרי שמטרתו לעזור ליהודים להגר מארצות הכיבוש הנאצי . כל מי שרצה להגר צריך היה רק למלא שאלון' והשאלון היה מפורט ביותר . היו בו שאלות לא רק על שמה של הסבתא אלא גם על רכושה — תשובות ברורות ומפורטות נדרשו על כל מיני שאלות שלכאורה נראו כמיותרות לחלוטין . בשפע שאלות נתברכו הסעיפים הנוגעים לרכוש כלשהו הנמצא ברשות ממלא השאלון' קרוביו וידידיו . לאחר זמן מסרו שהוא אינו אלא סוכן הגיםטפו ותפקידו ומטרת משרדו לאסוף פרטים רבים ככל האפשר על הרכוש היהודי ומקום הימצאו . לפני כן פעל בערי גרמניה השונות וכעת הועבר לכאן . אולם דבר זה ושמועות אלו כלל לא הפריעו בעד היהודים מלצבוא בהמוניהם על משרדו , כי על כן נאחזו בכל אפשרות לברוח מן התופת , ומה עוד שגילדנמייסטר זה נהנה מאמונם של אנשי ועד הקהילה , שראו בפעולותיו משקל נגדי לפעולותיהם של הרביזיוניסטים . באותו זמן נשלמה הרכבת השיירה הראשונה בת 381 איש , ואם כי מצד השלטונות המקומיים לא נעשו כל קשיים להוצאתם , — הבנק הלאומי אפילו הקציב דויזים להוצאות הנסיעה , בהתאם לרשימת הנוסעים שהומצאה לידי הגיסטפו — הרי היו קשיים עצומים בקבלת ויזות מעבר וויזות כניסה לארץ שממנה יפליגו והגיסטפו דורשת להוציא את האנשים בתאריך המיועד , - — ולא — תאסור את כולם ותשלח אותם לדכאו — מחנה ריכוז , ששמו בלבד היה בו כדי להטיל פחד בלב הכול . האלר פונה לקונסול הכללי היווני בוינה ומבקש ויזות כניסה . הוא מספר לו את כל האמת . "האנשים לא ישהו בארצכם אלא זמן קצר בלבד . האניות הם שלכם הכסף נשאר בארצכם , נשכור רכבת מיוחדת שתוביל את האנשים ישר לאניה אשר תחכה בכל נמל שהוא לפי הוראותיכם ובפיקוח המשטרה שלכם — נעשה הכל כרצונכם . נוכל להשיג ויזות מעבר רק אם נוכל להוכיח שיש לנו רשות כניסה ליוון , כדי לבלות במחנות נופש וספורט . " במאמצים נואשים ובכסף לא מעט — הניעו לבסוף את הקונסול היווני להוציא את הויזות . וכאן נתגלה קושי נוסף . בין הנוסעים היו רבים נתיני חוץ או חסרי נתינות . דרכון אוסטרי לא ניתן להשיג בשום מחיר . הוא הדין בדרכון פולני , להיפך כל הדרכונים הפולניים שהיו ברשות האנשים בוטלו אף הם לפי צו מיוחד . אז הוציאה הגיסטפו עבורם ספסורטים חד פעמיים ובתוכם חותמת — " גם לפלסטינה . " השיירה יצאה לדרכה והגיעה בהצלחה לארץ , כמסופר לעיל . אלפ ם צובאים על המשרד בשטובנרינג כאשר הגיעו המכתבים הראשונים מן הארץ ונודע שהשיירה הגיעה לתעודתה — החלו מאות ואלפים זורמים לשטובנרינג כדי להרשם לעליה .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר