פרק עשירי ווינה 1938

עמוד:107

שם את אנשי הקהילה , את פרופסור נורמן בנטביץ / את מר ברנשטיין — נציג הגיוינט . את מר גילדנמייםטר ונציג הגיםטפו לבוש אזרחית וסמל הגיסטפו בדש מעילו . התפתחה שיחה דלקמן : בנטביץ ! "אתם העוסקים בעליה בלתי ליגאלית , התדעו מה גודל הפשע שאתם עושים " ? האלר : "כן אתני אנו יודעים . אולם אין לנו כעת כל נטיה לשוחח אתך ' על נושא זה . כאן יושב נציג ממשלתי ( מצביע לעבר איש הגיסטפו , ( האם ראו האדונים מה מתרחש כעת ברחובות העירי ואת זאת אני אומר בפניו של נציג הממשלה — אנשים ניצודים כעכברים , נשים וילדים מוכים ונרדפים על צואר , הראיתם את הפחד ואת היאוש הנשקף מעיני האנשים האלה " !? בנטביץ . "של . שה הם פשעיכם , אין לכם כל אפשרות להביא את האנשים האלה לארץ ישראל' אין לארץ כל אפשרות לקלוט אותם , ואתם נותנים גושפנקא רשמית לגירוש היהודים " ! האלי : "אנו יודעים מי שלח אותך הנה ומי מדבר מתוך גרונך . אין כל טעם לדבר אתך . " כאן התפרץ פרל לעבר בנטביץ ! "אתה רוצח " ! בחרי אף עזבו את המסובים . חיוך שטני השתפך-על פניו של הנאצי ... בשובם למשרד ברחוב שטובנרינג , טילפן האלר לגיסטפו ופנה לאחד המפקדים . "אני חוזר כעת מפגישה" — אמר האלר וסיפר על מהלך הפגישה — " לו היו יושבים שם רק יהודים הייתי מבין לרוחם , כי יודע אני שאנו פועלים בניגוד לרצונם , אולם נכח שם נציג רשמי שלכם , תאמרו על כן , מד . פשר הדבר , האם עלינו להפסיק את פעולותינו או אנו יכולים להמשיך בה ך" בנימוס בלתי רגיל ביקש איש הגיסטפו לחזור על מהלך הפגישה ועל תיאורו של איש הגיםטפו שנכח שם ( הוא היה בלתי מוכר להאלר . ( " אחר הצהריים תקבל תשובה" — אמר הקול מעבר השני של הקו . בשעה ארבע אחר הצהריים , נשמע צלצול . איש הגיםטפו שואל : "האם רוצה אתה שנגרש מפה את האנגלי הזה " ? באותה תקופה עדיין התייחסו הגרמנים באדיבות רבה לזרים המבקרים בארצות שלטונם , וגם כלפי יהודים נושאי דרכון זר . האלר ענה שאדם זה כלל אינו מעניין אותו , ברצונו רק לדעת אם להמשיך בפעולה או להפסיקה . " תמשיך ואל דאגה — ' באה התשובה . גילדנמייסטר שהוזכר לעיל , היה נוצרי ממוצא הולנדי . אפוף מיםתורין היה . הוא הופיע בוינה כמיםיונר שבא לעשות נפשות למען דתו ועל כן לא היה הדבר לפלא שהסתובב רק בין יהודים ורכש את ידידותם של רבים מהם . לאחר מכן פתח משרד להגירה וטען שיש באפשרותו לשלוח אנשים אל מעבר לים , ולא זו בלבד , אלא שהוא מכסה גם את כל הוצאות הדרך , בי הוא פועל בש 0

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר