פרק עשירי ווינה 1938

עמוד:106

נצחון מפיו של אייכמן , באחת המגרות הוא מוצא מכתב כתוב רוסית — "אמרתי שאתם סוכנים קומוניסטיים ועובדים למענם נגדנו' אצווה מיד לירות בכולכם פה במקום / ' בקושי רב עלה בידם להוכיח לו שהמכתב הוא מאחד מחבריהם בחארבין . וכאן קרה הנס , מאחר שלא מצאו כל דבר חשוב , הצטעק עליהם אייכמן , שאב יעשו עוד נסיון לארגן עליות — מרה תהיה אחריתם , והסתלק יחד עם עוזריו מבלי לשים לב לערמות החומר שבמסדרון . איומיו של אייכמן לא השפיעו על פעולות המשרד בשטובנרינג , כי ידוע היה שענין זה נמצא בסמכותו הבלעדית של לאנגה — והוא , לאנגה , מביט בעין יפה על הפעולות להוצאת יהודים מאוסטריה . ידוע היה גם , שנתגלעו חיכוכים בין לאנגה ואייכמן בענין זה . אבל כאמור , הסמכות הייתה בידי הראשון , ודבר זה איפשר את ניהול כל עניני העליה באורח גלוי . נקמתו של אייכמן בשטח זה הייתה — איסור קיומם של הצה"ר ובית"ר בעוד שכל שאר הארגונים הציוניים הורשו להמשיך בפעולותיהם . אי נטרמצו ay בנטביץ' ועד הקהילה בוינה נהנה מאוטונומיה נרחבת עוד מימי המונרכיה והרפובליקה . היו לו לועד סמכויות של מיניסטריון לענינים יהודיים , בגון גביית מסים , נשואין , וארגון החיים היהודיים בכל שטחיהם . בועד הקהילה היה רוב ציוני . בבוא הנאצים אושר ההרכב הקודם בתוספת קומיסר מטעם הגיסטפו . כשנודע לועד הקהילה על פתיחת המשרד לעליה בשטובנרינג , הוא פרסם אזהרה רשמית ליהודי וינה שלא לתת אימון בפעולות המשרד , כי ראשית , הענין אינו רציני , זוהי רמאות רביזיוניסטית ושנית — כל מי שהולך בדרך זו מסכן את חייו . לאזהרה זו צורף גלוי דעת מכל הארגונים הציוניים במקום המזדהים עם ועד הקהילה . באותו זמן הגיע מברק מאת הרב הראשי של ברלין , ליאו בק , להסתדרות הציונית בוינה , שיפעילו את מלוא השפעתם למנוע בעד העליה הבלתי ליגאלית , כי הממשלה הבריטית מורידה את מספר העולים ממיכסת הסרטיפיקטים שהיא מקציבה לסוכנות היהודית — ודבר זה הוא בלתי רצוי . באחד מימי חודש מאי האביביים השתולל הטירור הנאצי ברחובות וינה באכזריות יתירה . באותו יום נערך ציד על כל יהודי שהעיז להיראות ברחובות העיר . הציד לווה מכות רצח ומאסרים . בהגיעו באותו יום למשרד בשטובנרינג , מצא האלר המונים מצטופפים לפתחו . אך ראו אותו , התנפלו לרגליו בתחנונים ובבקשות שירחם עליהם ויציל לפחות את הילדים . בהיכנסו למשרד מסרו לו שנתקבלה הזמנה דחופה לבוא לקפה "דה פרנס" לפגישה עם נציג הסוכנות היהודית ונציג הג'וינט . לפגישה יצאו , נוסף להאלר , ד"ר וילי פרל , ד"ר ת . דויטש וד"ר ג . ג . שי . בהגיעם ל"דה פרנס * ' פגשו

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר