פרק עשירי ווינה 1938

עמוד:105

במרום הרקיע . קול מתכתי מפליט : תשובתנו היא חיובית . תעביר לנו תכנית " עבודה מפורט והתחילו בפעולה . " האלר מכנם את חבריו להתייעצות . הם מחליטים להעלות בראש וראשונה את הבית"רים והצה"רימ ואחר כר כל דכפין . הנוכחים לא התעלמו מן הקשיים העומדים בדרכם , ביניהם גם הפרעות אפשריות מצד אנשי הקהילה היהודית , שאמנם לא אחרו לבוא' אולם החלטתם נחושה — על אף הכל . ברחוב שטובנרינג המפואר נפתח משרד רשמי לעליה . המשרד נמצא מול מיניסטריון המלחמה הנאצי . תורים ארוכים החלו להתפתל מפתח המשרד , בחדרי המדרגות וברחוב , יהודים מכל המעמדות ומכל הגילים ביקשו הצלה . המשרד נתפרסם עד כדי כך שכאשר יהודי היה פונה לקונסוליה הבריטית בבקשת ויזה לארץ ישראל — היו פקידי הקונסוליה מפנים אותו לרחוב שטובנרינג ... & -ג י ש ה ע . 0 איינמ ן בעוד נעשים מאמצים אין סוף להתגבר על כל הקשיים שבארגון שיירת עולים , השגת דוויזים , ויזות מעבר , אניות וכוי , מגיע לוינה הצורר רודולף אייכמן , שכבר אז היה ידוע לשמצה . אייכמן הוא סגנו של הממונה על הענינים היהודיים , איש הם . ם . לאנגה . אייכמן מצווה שבאי כוח כל ההסתדרויות הציוניות יתכנסו לפגישה עמו במשרד הארצישראלי . כאן הוא מקבל לשיחה נציגי כל ארגון באופן נפרד . מטעם הצה"ר באו א . ליכטביץ , ת . דויטש ודי'ר ג . ג . שי . ד"ר וילי פרל שהיה ראש המשרד בשטוברינגן , בא גם הוא לפגישה , כדי לעזור להם במתן התשובות לאייכמן . לנציגי הצה"ר מודיע אייכמן , שידוע לו כי הם עוסקים בעליה בלתי חוקית והוא אוסר את הדבר בתכלית איסור . כל העובר על פקודתו מות יומת . בשעת השיחה לוחץ עליהם אייכמן בלי הרף שיגידו לו מיהו האדון המיסתורי בדאנציג בשם מיימון , אולם למרות איומיו אין ביכולתם להשיב לו . אייכמן מצווה לאסור את נציגי הצה"ר ולוקח אותם במכונית של הגיםטפו למשרד התנועה כדי לערוך בו חיפוש . וכאן נתחלחלו ; בזמנו הייתה התנועה הרביזיוניסטית פעילה בניהול החרם נגד גרמניה הנאצית . למטרה זו הודפסו כרוזים וחומר תעמולתי אחר בכמויות עצומות . בהכנס הנאצים לאוסטריה עלה בדעתו של אחד מעובדי המשרד הרעיון ה"גאוני" להוציא את החומר מן המשרד למסדרון כדי לשרפו בהדרגה . וכעת הם מובלים על ידי הגיםטפו המתכוננת לערוך חיפוש במשרדיהם , וכבר יצאו לה מוניטין לגיסטפו , שחיפושיה הם מדוקדקים ביותר ואין דבר נעלם מעיניה , וכמובן , כי אם יימצא החומר הזה , מרה תהיה אחריתם . אנשי הגיםטפו מסתערים על המשרד והופכים כל אשר בו . כל ארון , כל מגירה , כל תיק וכל מכתב ופתק נבדקים על ידם בקפדנות . ולפתע — תרועת

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר