פרק עשירי ווינה 1938

עמוד:102

חזר שושניג והכריז כי אוסטריה לא תוותר על עצמאותה וביקש תמיכה מעמו נגד הדרישות הגרמניות הנוספות . נאומו של שושניג נתקבל בהתלהבות על ידי העם האוסטרי , אבל הנאצים עברו לאופנסיבה כללית . באחד למרץ פרצו אי סדרים רציניים בגראץ שהתפשטו מיד בכל חבל שטייאר ובמקומות אחרים ועד מהרה קיבלו אופי של מרד . הממשלה לא יכלה להשתלט על המצב מבלי להרגיז עוד יותר את גרמניה . מאמצי הרגע האחרון של שושניג להתפשר עם מעמדות הפועלים לא הצליחו . כאמצעי הצלה אחרון הכריז לפתע שושניג על משאל עם שייערך ביום א' הבא . העם יתבקש להצביע על עצמאותה של אוסטריה . יחולקו פתקים בעלי תוכן "כן" , כלומר בעד עצמאות . אלה שירצו להצביע נגד יצטרכו להבין לעצמם פתקים . הכרזה זו הגבירה את מעשי ההתפרעות הנאציים והביאה את המדינה כולה לתוהו ובוהו . היטלר ניצל הזדמנות זו והגיש לאוסטריה אולטי מטום בו דרש את דחיית הפלביסציט ואת התפטרות שושניג . גייסות גרמניים החלו להתרכז על הגבול . מחוסר יכולת להתנגד — התפטר שושניג וסייס אינקווארט קיבל את ראשות הממשלה . ב 12 במרץ החל הצבא הגרמני בפלישתו לאוסטריה . לא הייתה כל התנגדות . הנשיא מיקלאס התפטר . סייס אינקווארט הכריז על איחוד עם גרמניה . ב 14 במרץ נכנם היטלר לווינה והכריז על משאל עם שיתקיים ב 10 באפריל . ובינתיים החלו הנאצים להתנקם בכל מתנגדיהם . רבים מהם הושלכו למחנות ריכוז ורבים אבדו את עצמם לדעת . גם שושניג נאסר והוחזק במעצר בית . ב 10 באפריל נערך משאל עם . 99 , 75 אחוזים הצביעו בעד איחוד עם גרמניה . האיחוד הושלם במהירות ולא גרר סיבוכים בינלאומיים כלשהם . אנגליה וצרפת מחו , אולם הן היו עסוקות מדי באיזור הים התיכון והמזרח הרחוק מכדי שיוכלו לנקוט פעולה איזו שהיא . פרט לנסיונות קלושים אחדים להחיות את חזית סטתה משנת 1935 —השלימו המעצמות עם הגורל . הנאצים הם כעת השליטים באוסטריה . מאה תשעים ואחד אלף יהודי אוסטריה , מהם מאה שבעים וששה אלף המרוכזים בווינה — הוצאו מחוץ לחוק והפכו הפקר . כל הרוצה יכול לפגזע בהם ולבוז את רכושם ואין עונש . להיפך — מעשים כגון אלה זוכים לפרס . החלה תקופה של גזירות , נגישות ומאסרים בין היהודים . סכנות אורבות להם בכל אשר יפנו , בבית וברחוב , ביום ובלילה . גורלה של יהדות אוסטריה נחתם . כל עוד לא מאוחר והדבר הוא אפשרי — יש להציל מה שניתן להציל . אין להסתפק יותר בהעלאת בית"רים ואנשי תנועה בלבד . מן ההכרח להתחיל בפעולת הצלה רבת היקף ורבת ממדים .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר