פרק שמיני גזירות חדשות

עמוד:77

. 1 להכיר בעולים בלתי חוקיים הנמצאים כבר בארץ כבעולים חוקיים . . 2 להנהיג כרטיס זהות . . 3 לחוקק פקודת עליה המטילה על העולה עצמו את חובת ההוכחה' כי הוא נמצא בארץ בדרך חוקית . . 4 יצירת חיל פיקוח מיוחד לגבולות . . 5 קרן סודית לבלשות . . 6 לחייב נשים נשואות להתאזרח במיוחד . על יסוד העדות שבפנינו אין אנו בטוחים אם אפשר להנהיג כרטיסי זהות . אם שיטה זו אפשרית מבחינה אדמיניסטראטיבית , ברי כי פיקוחה של המשטרה יהא הרבה יותר ממשי . ואולם נכונים אנו לתמוך בהצעות ; 5 ; 4 > 3 ; 2 ; 1 ו . " 6 הדר'ח של "וועדת פיל" — "תכנית החלוקה" — נגנז כידוע , אך רובן של ההמלצות האלו בוצעו במרוצת השנים על ידי השלטונות הבריטיים , אשר עוד הוסיפו עליהן ' חומרות כהנה וכהנה .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר