פרק שמיני גזירות חדשות

עמוד:76

. 1 כניסה בלתי חוקית , הווה אומר התחמקות מן הפיקוח ליד הגבולין . . 2 כניסה חוקית של תיירים הנשארים בארץ לאחר תקופת השהות הזמנית שהותרה להם , וכוי , . 3 נשואי נשים נכריות ( הכוונה לנשואים מדומים ) א . לנתינים פלשתינאיים ( א"י ' ( ב . לתושבים קבועים שאינם נתינים פלשתינאיים ( א"י . ( כניסה בלתי חוקית של יהודים הייתה מן ההופעות שבשנות . 1933—34 אלה עברו את הגבול מסוריה לעבר הירדן ולפעמים אף ממצרים : יש ובאו לחופי הארץ באניות שנשכרו במיוחד , ובעזרת תושבים יהודים בפלשתינה ( א"י ) ירדו אל הח . ף בחשכת הלילה . דעת הקהל היהודית סירבה לעזור לשלטונות הציבוריים בגילויים של עולים יהודים בלתי חוקיים . נראה , כי העליה הבלתי חוקית הגיעה לשיאה בשנת , 1933 ומעריכים כי בשתי השנים 1932—33 עלה מספרם של המתיישבים הבלתי חוקיים ל 19 . 700 . 20 . 000 מאלה היו תיירים , שנשארו בארץ לאחר התקופה המותרת . הצורה השלישית של עליה בלתי חוקית של יהודים היא עליתן של נשים אשר , מתוך שאק להן ההכשרות הדרושות להיכנס כעולים עפ - ' יי פקודת העליה , באות בברית נשואים עם פלשתינאים ( א"י . ( נשואים אלה הם להלכה נשואים חוקיים , אך למעשה אין בהם כוונה נאמנה לחיי אישות . נשואים אלה יוכלו לחול בין בארץ ובין בחו"ל . אם חלו בארץ , הרי שהאשה נכנסה בדרך כלל כתיירת והשלישה פקדון בעד וויזה של תייר , או שחתמה על שטר התחייבות לעזוב את הארץ לפני תאריך מסויים . לפי דבר המלך במועצה בעניין הנתינות , 1925 אשתו של נתין פלשתינאי היא בעצמה נתינת פלשתינה ( א"י , ( ולפיכך אסור לגרשה . במקרים אחרים האשה נמצאת בחו"ל מסדרת באמצעות ידידים , כי נתין פלשתינאי ( א"י ) או תושב קבוע יבקרה וייכנס אתה בברית הנשואין לפי מנהגי ישראל בארץ שהיא חיה . חוק המצב האישי בפלשתינה ( א"י ) הוא החוק של העדה הדתית , ונתקבלו הרבה גיטין יהודים . הודיעונו , כי קיים סוג של "בעלי מקצוע" המוכן להתחתן ולהתגרש כמה פעמים בדרך פורמאלית ובלבד שיבוא על שכרו . יש להזכיר' כי יחפ הגירושים הרשומים לנשואים הרשומים בין היהודים הוא 40 אחוז , וסבורים אנו כי חלק רב ממיכםת הגירושים הבלתי נורמלית הזאת יש לייחס לסיבת הנשואים והגירושים המאפשרים לנשים נכריות להיכנס לפלשתינה ( א"י ) או להשאר בארץ , בעוד שאלמלא כן היו משוללות רשות כניסה או על כל פנים לא היו מתירים להן להיכנס . הוגשו הצעות לנקוט בצעדים דלקמן , כדי למנועה עליה בלתי חוקית :

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר