פרק שמיני גזירות חדשות

עמוד:75

שנית לירושלים והתייצבו במוסדות הלאומיים . הפעם נאמר להם שאין להם כל תקווה ואין לעשות דבר בעניינם . כאשר העולים לא רצו לעזוב את משרדי הסוכנות , גוייםו 150 אנשי אגרוף' שהסתערו עליהם במכות וסחבום החוצה . שלושה מן העולים נפצעו קשה וארבעה נפצעו באופן קל . תוך כדי כך הופיע ד . בן גוריון . הם פנו אליו והציגו בפניו את פנקסי ההסתדרות שלהם וביקשו עזרה . הוא הצטעק עליהם , שאינם אלא אנשי כנופיה ונעלם באחת הדלתות . כעבור מספר חדשים התפרצו למשרדי הוועד הלאומי 300 עולים בלתי חוקיים וביקשו עזרה . גם פה לא נענו . לעומת זאת הופיעה המשטרה הבריטית ואסרה שבעה מהם . ב 2 בינואר פירסמה ממשלת א"י תיקונים בחוקת העליה , שבאו להחמיר את עונשם של מפירי הוראותיה בענייני עליה . אחד התיקונים קבע ; " כל המסייע לכל אדם אחר בכל עבירה על פקודה זו וכן כל הנותן מקלט לכל אדם והוא יודע או שיש לו סיבה מספקת להאמין , כי אותו אדם עשה מעשה בניגוד לפקודה זו , יהא צפוי לקנס של לא יותר ממאתיים לא"י או למאסר של לא יותר משנה אחת או לשני העונשין כאחד . " תיקון שני : " כל אמצעי הובלה , שערכו הוא לא יותר מאלף לא"י ומשתמשים בו ביודעים לשם מתן עזרה או סיוע לכל אדם העובר על פקודה זו או משתמשים בהם ביודעים לשם מתן מקלט לכל אדם העובר על פקודה זו — יוחרמו לזכות ממשלת פלשתינה ( א"י . " ( ד ו " ח ווע דת ס יל ב 19 באפריל 1936 פרצו בארץ המאורעות . אותו יום נהרגו תשעה יהודים ונפצעו . 75 ואותו יום עצמו יצאה הקריאה מאת המוסדות המוסמכים של הישוב היהודי לשמור על "המשמעת והשקט . " למחרת , ביום הלווית החללים , חידשו הערבים את התקפתם והפילו ששה חללים נוספים . ושוב הגיבו המוסדות בקריאה לשקט , שהופנתה כלפי קרבנות הטבח . תגובת חולשה זו הייתה לסיסמה , ואחר כך — לתורה . היא אשר איפשרה לערבים להכניס את הארץ למערבולת דמים במשך שלוש שנים רצופות . באותה שנה עצמה מינתה הממשלה הבריטית את הוועדה המלכותית , היא " וועדת פיל" ' כדי שתמצא פתרון לבעיית ארץ ישראל . לאחר חדשים של שמיעת עדויות , בארץ ומחוצה לה , פירסמה הוועדה את מסקנותיה ונגעה גם בשאלת העליה הבלתי חוקית . והנה מסקנותיה בענין זה . ... " בד בבד עם העליה המותרת זרמה לארץ עליה בלתי חוקית של יהודים . עליה בלתי חוקית זו באה בצורות דלקמן *

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר