פרק שמיני גזירות חדשות

עמוד:74

בביקורת תנועת העליה האי חוקית על ידי כד שהיא מונעת סירות מפרשים חשודות להפליג מנמלי מצרים לארץ ישראל ובזה שהיא משגיחה יפה על המסדרים הידועים של מסחר זה . כן חייבת ממשלת א"י תודה לממשלת סוריה על שהיא דורשת מהתיירים העוברים , שיפקידו אצלה את הפספורטים ואת כרטיסי הנסיעה חזרה . חיל האויר עזר עזרה רבת ערך על ידי השגחה מהאויר על קו החוף . הובאו לכלל שימוש תחנות האלחוט של המשטרה והסירות שבנמל חיפה . עליה אי חוקית אינה מצומצמת ליהודים בלבד . היו הרבה חורנים בין העולים הבלתי חוקיים . רבים מאלה נמצאו בגבולות ושולחו בהמון . במשך השנה שולחו בעד עבירות עליה 2047 איש , ומהם 772 יהודים . בסוף 1934 היה יסוד להאמין , כי האמצעים המונעים שנאחזו על ידי ממשלת א"י הביאו לידי הפחת יסודית בעליה האי חוקית . " המלחמה ב"בלתי חוקיים '' ואמנם' הממשלה הארצישראלית מגבירה את מלחמתה נגד העולים הבלתי חוקיים ואת רדיפותיה עליהם . בשנת 1935 פתחה המשטרה מחלקה מיוחדת לעניני העולים גם בתל אביב , עד אז הייתה מחלקה כזו רק ביפו . תפקיד המחלקה היה להתחקות אחרי עולים בלתי חוקיים ותיירים שנשארו בארץ אחרי שפג תוקף הוויזות שלהם . לראש המחלקה נתמנה הקצין רובינס . הקונסולים הבריטיים מכבידים על התיירות היהודית לארץ , ודורשים נוסף להשלשת הערבון בסך 60 ליש"ט בזמן קבלת הוויזה , גם ערבות נוספת שהתיירים לא יבקשו להאריך את הוויזות שלהם לאחר שלושה חדשים ולא יגישו בקשות לישיבת קבע בארץ . רדיפות המשטרה המתגברות והולכות' נותנות את אותותיהן והופכות את חיי העולים הבלתי חוקיים לחיי כלב מעונה ונרדף . רבים מהם מושלכים לבתי הסוהר' נשלחים מז הארץ , נחקרים תוך ענויים ומכות , ואלד . שלא נאסרים , מתקשים להסתדר בארץ , מחוסר הניירות הדרושים ומפחד המשטרה שנפל עליהם . הבלתי חוקיים עושים נםיונות נואשים להשיג רשיונות להשתקע בארץ , הם פונים למוסדות הלאומיים בתחנונים ובדרישות , ואין עוזר . יתירה מזו , פקידי הסוכנות מתאכזרים אליהם כאשר אין הם רוצים לעזוב את המשרדים ללא תשובה מניחה את הדעת או ללא הבטחה לעזרה . באוקטובר 1935 באה קבוצה של שבעים עולים בלתי חוקיים לירושלים לבקש עזרה מאת המוסדות הלאומיים . משלחת שלהם נפגשה עם מר יצחק גרינבוים ומר משה שרתוק' וביקשה להסדיר את עניניהם , כי אין בכוחם להמשיד ולחיות חיי מעונים ונרדפים , מבלי יכולת להסתדר בעבודה . הובטחה להמ תשובה כעבור שבועיים , ומכיוון שלא קבלו כל תשובה במועד המיועד , נסעו

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר