פרק שביעי אניות ראשונות

עמוד:66

בידו הימנית' והצביע על אחד הבחורים , אליהו רייס , שהוא היה הדוקר . כאשר אליהו ריים נצטווה לעז 1 ב את מסדר הזהוי כדי לאסרו — נוכחו לראות שהוא גידם בידו הימנית ומשתמש ביד תותבת וכל הענין נגמר בלא כלום . מאסרים וגדושים סירות עולים רבות נתפסו על ידי המשטרה . היו גם מקרים שהעולים נתפסו אחרי ירידתם בהיותם ביבשה , והם הושמו במאסר . בתי הס 1 הר בארץ נתמלאו עולים , / בלתי חוקייםי / בית הםוהר המועד לאכסנת הבלתי חוקיים היה מבצר עכו . כן נחבשו העולים בבתי הסוהר ביפו , בית לחם , חיפה ובמקומות אחרים- i _~ ...... באחד הלילות הגיעה לחוף , בקירבת נחל רובין , סירה עם ארבעים עולים . כאשר עלו על החוף , התנפל עליהם פתאום המון ערבי פרוע , שהחלו להכותם מכות רצח , לדקור אותם בסכינים ולשדדם . העולים החלו לברוח ולהתפזר לכל עבר . תשעה עולים נתפסו ונאסרו , ביניהם שניים , ישיש ונער — שהיו פצועים . שוטרים רבים הקיפו את בתי בית וגן בדרום יפו וערכו חיפושים מדוקדקים אחרי העולים אמם לא הצליחו לתפסם . אשה אחת מקבוצת העולים נעדרה . כפי שהעידו מספר ע . לים הם ראו בבריחתם , שקבוצת בדווים סחבו את האשה אתם , ומאז לא נודעו עקבותיה . פעם אסרה המשטרה חמישים יהודים שהגיעו לחופי הארץ באניית מפרש מצרית "כוכב . " חלק מן העולים הצליח לרדת בקירבת ראשון לציון , אולם יתרם חששו להמשיך לרדת עקב הרעש שקם בסביבה . הם חזרו לים ואהר כך עלו בחוף נבי רובין . צע'ר בדווי שנזדמן במקרה למק . ם גילה אותם והודיע על כך למשטרה , שהגיעה מיד למקום ואסרה את כולם . כעבור ימים מספר החזירה המשטרה אחד עשר מן העולים למצרים . שוטרים ליוו אותם עד הגבול והסגירום לידי המצר-ם . צוות האניה הועמד למשפט והשופט בודולי דן את רב החובל לארבעה חדשי מאסר ומאה לירות קנס . כן נצטווה להחזיר על חשבונו את היהודים שהבריח לארץ לפורט סעיד . חמשת המלחים נידונו לחודש מאסר ועשר לירות קנס . בימים הראשונים של שנת 1934 ה . באו לפני שופט השלום הבריטי בביהי'ד בעכו ששים גברים וחמש נשים שנאסרו בעוון כניסה בלתי ליגאלית לארץ . הם הגיעו לארץ באניה יוונית , שהסתובבה על יד חופי הארץ כשמונה ימים ולא יכלה להעלות את נוסעיה . האנשים נשארו בלי מזון ודרשו מאנשי האניה וממבריהי הגבול , שקיבלו על עצמם להביאם לארץ , להעלותם בכל מקום שהוא ובלבד לשים קץ לסבל הרעב והצמא . אנשי האניה ד"רידו אותם בסירות אל היבשה בין עכו לחיפה והנוסעים נפלו בידי המשטרה . התביעה הכללית דרשה מאת בית המשפט להחמיר בדין , ביחוד נגד שנים עשר איש , המנסים להבנס לארץ זו הפעם השניה . על שלושה מהם נאמר , כי הם

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר