פרק שביעי אניות ראשונות

עמוד:64

והאנשים החלו להתקרב לחוף בסירות . מאה אנשים ירדו לחוף בלי כל תקלות , והתפזרו בעיר' האחרונים' שלסירתם חדרו מים , חתרו אל החוף משך שעה ארוכה תוך שא'יבת המים מן הסירה' עד שהאיר עליהם היום . אווירון משטרתי הבחין בינתיים באניה המתרחקת' הזעיק את המשטרה שהגיעה לחוף ואסרה את שבעה עשר הבחורים העולים , נוסף על שלושה בחורים תל אביביים , שנמצאו בקירבת הסירה בבגדי רחצה , והם ! אדם ולוסקי , יהודה גום וולטר פרינקל , השלושה היו חברי "מכבי" שהתאמנו כשחיה , וכאשר ראו את סירת הזועקים לעזרה , שחו לקראתם להיות להם לעזר . המשטרה אסרה גם את רב החובל ואת צוות האניה . כל האסורים נשלחו אל בית הסוהר ביפו . תחילה היה בדעת המשטרה להעמיד את ה 17 למשפט' אולם אחר כך חזרה בה וביטלה את התביעה המשפטית נגדם . העולים שהוחזקו בבית הםוהר מבלי שידעו מה צפוי להם ומה יהיה גורלם' הכריזו ברוב יאושם , שביתת רעב . המשטרה העבירה אותם לבית הסוהר בחיפה , וכעבור חודש ימים העלום כבולים באזיקים לאניה וגרשו אותם מן הארץ ללב ים . השלטונות לא יכלו להחזירם לארץ מוצאם , כי בהאםרם לא נמצאו בידם תעודות כל שהן שתעדנה על ארץ מוצאם . בעל הספינה , ספיח טיפלדו , ורב החובל שלה , זיאן זיאקונים , שניהם אזרחים יווניים , הועמדו למשפט , יחד עם שלושת הבחורים התל אביביים . בעל הספינה הכריז שאין הוא מודה באשמה שמטילים עליו — הכנסת עולים לארץ ללא רשיון . הוא מעולם לא היה בתל אביב ולא היה אף פעם בארץ . הוא שמע שהיהודים חוזרים לארץ זו כאל ארצם , כשם שההרים יוונים מתורכיה ליוון , ועל כן לא תיאר לעצמו שישנו חוק האוסר עליהם לחזור לארצם . היהודים הועלו לספינתו בידיעתה של הממשלה היוונית , כי הם היו נדונים להיגרש מיוון . הוא לא יכול להבין , איר הוא עובר על החוק , שעה שהוא מחזיר לארצם יהודים המגורשים מיוון . טענותיו ההגיוניות והצודקות לא עמדו לו , הוא נידון לששה חדשי מאסר ומאה לירות קנם . רב החובל נידון לשלושה חדשי מאסר וחמישים לירות קנס , ושלושת הבחורים התל אביביים — לארבעה חדשי מאסר או חמישים לירות קנס כל אחד . '' עליית 0 ט ב ס ק י באחד הפרקים הקודמים הזכרנו כי לפני מעצרו לרגל רצח ארלוזרוב עמד אברהם םטבסקי לצאת לחוץ לארץ כדי לארגן עליה בלתי חוקית בקנה מידה גדול . אחרי שזוכה בדין ושוחרר ממאסרו , יצא םטבסקי לפולין כדי להגשים את חלומו הישן . לפני צאתו הוא מסייר בנתניה , הרצליה , עכו ובמקומות אחרים כדי למצוא ולקבוע את המקומות המתאימים להורדת עולים שיגיעו בדרך הים . כעבור זמן החלו להגיע לחופי הארץ אניות וסירות עם עולים צעירים אשר שמו נפשם בכפם ויצאו לנוד בדרכי הים מלאי הפחדים והסכנות , נתונים לחסדי איתני

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר