פרק ששי פקודה מספר 60

עמוד:59

באותה תקופה נשלח חוזר נוסף מטעם הנהלת הסוכנות אל המשרדים הארצישראליים , שבו נאמר ! " נשאלנו על ידי המשרדים הארצישראליים על עמדתנו בנוגע למתן רשיונות עליה לחברי הסתדרות בית"ר , אחרי שיצאה מתוך ההסתדרות הציונית . אנו מבארים איפוא , למשרדים הארצישראליים , שעם יציאתה של הסתדרות ביתי'ר מתוך ההסתדרות הציונית בטלה זכותה כארגון חלוצי . אכן , חבר בית"ר יכול להגיש בקשה למשרד הארצישראלי בתור עולה בודד , והמשרד הארצישראלי ידון בבקשה לפי העניין , ויוכל לאשר את רשיון העליה , אם ימצא את המועמד כמתאים וראוי לעליה לארץ ישראל כפי התקנות , נא לאשר לפניכם הוראה זו לפעולה . " " מחלקת העליה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל ( החותמים ) י . גרינבוים , ברלם '' בדי להבטיח שלא יםתננו' חלילה , בית"רים בין העולים — הוטל על כל עולה למלא אחרי הדרישות הבאות , שהציגו בפניו במשרדים הארצישראליים ו א ) להמציא הוכחות שנדב וגם פעל לטובת הקק"ל , ב ) להמציא המלצות מהםניף המקומי של ההסתדרות הציונית הישנה' ג ) להציג את השקל שרכש . בתגובה על החוזר הני'ל הוציא שלטון בית"ר פקודה האוסרת על הבית"רימ לפנות באורח אישי למשרדים הארצישראליים . בפקודה נאמר : " מהיום שביתי'ר נעשתה לגורם פעיל ואיתן בתנועה הציונית , משתדלת הסוכנות היהודית בכל מיני אמצעים להרסה ומתגקשת בקיומה בגזירות ועלילות בזויות . למרות כל זה גדלה תנועתנו , התחזקה והתגבשה במשך אחת עשרה השנים של קיומה — בלי נטות ימינה או שמאלה מדרכה המותווה ומטרתה הסופית . על ההתנקשות האחרונה בזכות העליה הקולקטיבית של בית"ר , נענה בהתקפה ובמלחמה עבור עליה חופשית , אשר לא תשמש יותר למונופוליה מפלגתית בידי הסוכנות היהודית . המלחמה תהא קשה ואולי גם ארוכה . אבל סופה להגמר בנצחון . כל הבית"רים , בלי הבדל משתתפים במלחמה זו . הננו אוסרים איסור גמור על הבית"רים לפנות באופן אינדיבידואלי

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר