פרק ששי פקודה מספר 60

עמוד:58

ראשית , בכדי להפריע לנו בנסיוננו למצוא דרכים . כיצד לעלות לא"י בלי החסדים שלו » שנית , בכדי להטיל דופי ע"י הוצאת לעז ( שהשלטון מבטיח עליה בלי סרטיפיקטים של ה"שדיול" בזמן שזהו , כביכול , מן הנמנע ) על מוסדותינו המרכזיים בעיני ההמונים הבית"ריים . דבר זה לא יצליח בידיו של הי גרינבוים , כשם שגם ה' בן גוריון , שרוצה להכניס אותנו , הבית"רים , לחוג ההסתדרות האדומה' יתגעגע ויתגעגע לכך — והכל לשוא . הי גרינבוים , בא כוח רשמי של ההסתדרות הציונית . אינו מתבייש לרגל חליפת מכתבים חשאית של הסתדרויות זרות אך ורק לשם מטרותיו המפלגתיות . ובכדי למנוע כל אפשרות מבית"רים לעלות לא"י , הוא מפרסם מסמכים זרים מתוך תקווה חשאית , להפריע ע"י כד להגשמתה של תכנית העליה החדשה ואינו נרתע מפני "אי דיוק קטן / ' בכדי להשפיע על תנועת נוער לטובת עניניו המפלגתיים של השמאל . יראו חברינו וכל היהודים נקיי הכפיים את ה"מיניסטר" הזה . — ויכירו את האמת . " בית"ר הגיבה על שלילת זכותה לסרטיפיקטים במלחמה מרה וממושכת . נערכו אסיפות מחאה , הפגנות סוערות ושביתת שבת במשרדים הארצישראליים . במקרים רבים הגיעו הדברים לידי תגרת ידים . משלא הועיל הדבר — הכריזו הצה"ר ובית"ר על החרמת הקרנות הציוניות . ב 27 בפברואר 1934 מטלגרף ז . זיבוטינסקי אל התנועה הרביזיוניסטית בארץ ישראל : " ההנהלה הציונית ביטלה זכות העליה לבית"רים . הצה"ר הכריז , שהביטול הוא אי חוקי . נאחז באמצעים משפטיים לבטלו . ההנהלה שנולדה בעלילת שקר ובגדה במלחמה בהיטלר איננה באת כוח הציונות . הצה"ר ובית"ר — איסרו לחבריכם לתמוך בקרנות , החל מפורים השנה . " האמצעים המשפטיים שנקטה בהם הנהגת הצה"ר לא נשאו פרי . בית דין הכבוד של ההסתדרות הציונית הצדיק את עמדת ההנהלה ודרש אף הוא , ששלטון בית"ר יבטל את הפקודה מספר . 60 אולם בית"ר היתה תקיפה בדעתה שלא להכיר בזכות המונופולין של הסוכנות לחלק את כל רשיונות העליה . הנהלת הסוכנות מצדה נצלה כל הזדמנות ובל תואנה להחמיר בגזירה זו — אי מתן סרטיפיקטים לבית"ר . בהתחלה היתה זאת הפקודה הסודית מספר ! 60 אחרי זה באה תקופת עלילת הדם — רצח ארלוזורוב ומשפט סטבסקי וברור הדבר ' שהמעלילים לא יתנו רשיונות עליה ל"רוצחים ... " לאחר מכן , ההתפתחות הדרמטית בקונגרס הציוני הי"ח , כאשר הדברים הגיעו לידי קרע רעיוני וארגוני מוחלט בין המפלגה הרביזיוניסטית לבין ההסתדרות הציונית . אחרי זה — יצירת ההסתדרות הציונית החדשה — הצ"ח .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר