פרק ששי פקודה מספר 60

עמוד:57

עוד דבר אחד ! שע"י הבטחת רעליה האישית רוצה השלטון למנוע את הבית"רים מ"להגר" לרשותו של הי גרינבוים . / גרינבוים פונה לבית"רים אלה ומספר להם' בטון מלא של אוטוריטה רשמית , שהשלטון רימה אותם : על סמך הדרישות של נותני העבודה הם לא יוכלו לעלות החורף , כי הדרישות קשורות , כביכול , בתאריך של "שדיול" הסרטיפיקטים ! הבית"רים המסכנים ייאלצו לשבת ולהסתכל כיצד נוסעים השמאליים לא"י בשמחה וברנן , והם ישבו עצובים ויקללו את שלטונם ... על מעשה הריגול של ה' גרינבוים ( ודאי שזו היתה רפטיציה לשיטת הריגול , שצריכה לקבוע באופן שיטתי , מי מהתיירים היהודים יש לו כוונות "בלתי חוקיות" ומי לא ) — רוצה אני לענות בקביעת עובדות קצרות אחדות : א ) הדברים שנתפרסמו ע"י t גרינבוים אינם "חוזר חשאי של המפקדה הראשית הרביזיוניסטית , " אלא הפקודה של שלטון בית"ר לנציביה , את החוזר ( הבלתי חשאי כלל וכלל ) של האכםקוטיבה הרביזיו ניסטית שבו הוכח באופן בולט , ש 3000 הסרטיפיקטים שקבלה האכסקו טיבה של גרינבוים אינם אלא עצם שנזרקה לנו — ס ר ט י פ י ק ט י הקלון — לא פרסם הי גרינבוים . ב ) הבית"ר מחפשת זה מזמן דרכים , כיצד להיכנס לא"י בלי חסדיו של ה' גרינבוים . אין זה פלא בשביל אף אחד , שיודע , כיצד מתייחסים לבית"ר במשרדים הארצישראליים של הי גרינבוים ! וששיתוף פעולה בין בית"ר ובין נותני העבודה היהודים בא"י הוא דבר טבעי למדי לשם מטרה זו — את כל זה יבין גם כל אחד , שנותני העבודה היהודים אינם בשבילו "טריפה . " מובן לכל בר דעת , שדבר כזה יש להחזיקו בסוד עד שיתבשל , בכדי שלא לעורר את תשומת לבם של גורמים מסויימים להכנת העליה מחוץ ל"שדיול . " ג ) אני בעצמי עליתי לא"י בחודש מרם — בזמן שהסרטיפיקטים של החורף כבר נתחלקו ו"שדיול" חדש עדיין לא היה , על סמך דרישה כזו מצדו של נותן עבודה . משמע , שהעליה לפי דרישותיהם של נותני העבודה אינה קשורה בתאריכי ה"שדיול . " ד ) הבית"רים לא יהגרו '' אף פעם אל השמאליים , בכדי להצטייד " בסרטיפיקט , משום שאילו הם העדיפו בכלל את הענינים הפרטיים שלהם על האידיאל של בית"ר' הם לא היו צריכים לחכות לפקודה מספר 60 בכדי "להגר" ולהתחבא תחת כנפיו הרחבות והחמות של ה' גרינבוימ ושל הסתדרותו . משום כד אני קובע , שהי גרינבוים פרסם את פקודתנו משני טעמים :

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר