פרק ששי פקודה מספר 60

עמוד:55

א . עליית פועלים לארץ ישראל באמצעות דרישות מצד נותני T 1 . כלולה בחוקי ההגירה לא"י בצורה חוקית של העלית . ב . ... אך בדרך כלל ומתוך עיקרון' אין אנו רואים כל טעם מספיק להצדיק את המונופולין של הסוכנות העברית — בהרכבתה הנוכחית — על בחירת העולים , לפי עניות דעתנו , אס אנו נשתמש בעתיד במידה רחבה גם ב"דרישות" הישרות מצד נותני העבודה . ( 4 על יסוד כל האמור לעיל אין אנו יכולים , לדאבוננו , למלא את הבקשות הכלולות במכתבכם הנכבד . ( 5 עלינו להעיר , שאם תמצאו לנכון להפיץ בפומבי ידיעות כל שהן על חליפת המכתבים הזאת , אנו משאירים לעצמנו , במקרה הזה , את הרשות לפרסם בשעת הצורך את מכתבכם הנכבד מיום ה 29 בנובמבר ש . ז . ואת תשובתנו זו . " בכבוד גמור ; . ... , ' ברית תרומפלדור שלטון בית"ר ( חתום ) ד"ר ב . לובוצקי" ביים ה 22 בדצמבר 1933 שיגר שלטון ביתי'ר מכתב שני להנהלת ההסתדרות הציונית בזו הלשון : א . נ . " בהוספה למכתבנו אליכם מיום 11 בדצמבר , 1933 הננו מתכבדים להסב את שימת לבכם אל העובדות דלקמן : א . ה' ב . לוקר , חבר ההנהלה הציונית הודיע בהכרזה רשמית מטעם ההנהלה הציונית , בימי הבחירות לקונגרס ה 18 כי המפלגות ' אשר חבריהם יפריעו באסיפות הבוחרים לא יקבלו רשיונות עליה בשביל המועמדים שלהם . ב . בזמן ביקורו האחרון של הי י . גרינבוים , חבר ההנהלה הציונית , בורשה , קבל הועד המרכוי של ההסתדרות הציונית בפולניה ( לאמור , ועד "על המשמר ( " החלטה בה דרש שלא יינתנו רשיונות עליה למועמדי אלה מהמפלגות שאינן ממלאות את חובתן לעומת הקרנות . היות וידועה לנו הקרבה האידאולוגית בין הי גרינבוים ו"על המשמר , " בפרט בזמן ביקורו של ה' גרינבוים , אשר באותם הימים ניהל מלחמה נגד אחת המפלגות הציוניות שמאנה להשתתף במפעל הקרן הקיימת , אין ספק כי ההחלטה ההיא מביעה גם את דעתו של חבר ההנהלה הציונית ה' גרינבוים . ג . נציב בית"ר ברומניה מר א . פרופס , מודיענו שמשרד א"י

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר