פרק ששי פקודה מספר 60

עמוד:54

על סניפיכם ועל חבריכם להפסיק מיד כל פעולה המסומנת בסעיפים בי וגי של הפקודה . מאחר שפקודתכם נתפרסמה בינתיים גם בעתונים אנו דורשים מאתכם לפרסם את בטולה של הפקודה בעתונות . אנו מחכים לתשובתכם , בצרוף העתק החוזר המבטל לפ י דרישתנו' עד החמישי לדצמבר . " 1933 בכבוד רב ובב"צ ( חתום ) א . לויטרבך / ' ביום ה 11 בדצמבר שיגר שלטון בית"ר מכתב תשובה להנהלה הציונית בזו הלשון : * א . נ . " הננו מאשרים בזה את קבלת מכתבכם הנכבד מיום ה 29 בנובמבר . ( 1 הננו נאלצים קודם כל , להביע את תמהוננו שעברתם בשתיקה על האופן בו הגיעה לידכם פקודת השלטון מסי . 60 הלא ידוע לכם כי הפקודה שהיתה סודית , נגנבה על ידי מישהו ונמסרה בלי רשיוננו בידי חבר ההנהלה הציונית , מר יצחק גרינבוים , ועל ידי זה האחרון נדפסה ב"היינט" הורשאי גם כן בלי רשיוננו . נדמה לנו כי גניבת ניירות סודיים של הסתדרות זרה נחשבת לדבר בלתי מוםרי , פרסום ניירות כאלה גם כן , קל וחומר אם הדבר נעשה על ידי אנשים אחראים . היות ומכתבכם הנכבד מוקדש לפקודה הסודית הזאת , צפינו למצוא בו , לכל הפחות , רמז על יחםכם השלילי לפרוצדורה הזאת ואולם , לא רק שלא מצאנו זאת במכתבכם , כי אם להיפך — העתק פקודתנו הלוטה למכתבכם הנ"ל עשוי על מכונת הכפלה בכוונה להפיצו גם הלאה , הננו מתכבדים להסב את שימת לבכם על הסכנה הכרוכה בהנהגת מנהג כזה על ידי מוסדות מרכזיים של התנועה הציונית , ושאין הוא עלול בהחלט לשמור על טהרת האוירה בתנועה . ( 2 תכנו ונוסחו של מכתבכם הנכבד , ובפרט העובדה המוזרה , שפניתם אלינו ב"דרישות" במקום הצעות ובקשות מוכיחים לנו ששוררת אצלכם דעה מוטעית על הסטטוס ההדדי של שתי הסתדתיותינו . ( 3 ואולם היות ומצאנו במכתבכם הנ"ל גם שורה של נימוקים הגיוניים המצדיקים לפי דעתכם , את מחאתכם נגד פקודתנו הנ"ל , הננו מתכבדים להודיעכם , שאין ביכולתנו להכיר בצדקת הנימוקים הללו , ודווקא מפני הסיבות דלקמן 1

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר