פרק ששי פקודה מספר 60

עמוד:53

שתי מגמות עמדו לנגד ע ; יניהם : ראשית , למנוע הבאת תוספת כוח לתנועה הלאומית בארץ' שהתפתחה והלכה גם היא , והפכה לכוח בלתי מבוטל ; ושנית' להטות את לב הנוער היהודי בתפוצות מבית"ר — כי מה טעם יש להמשיך ולהשתייך לתנועת נוער זו , אם אין כל סיכוי לקבל דרכה אי פעם רשיון עליה ז אולם הנוער הבית"רי — כאשר יענו אותו כן ירבה ובן יפרוץ . מנהיגי בית"ר התחילו לחפש דרכים ואפשרויות עליה למען המוני הבית"רים צמאי העליה' והנה מצאו דרך אחת "ליגאלית : " לפי חוקי העליה של ממשלת המנדט מותר היה לבעלי משקים ובעלי מפעלים להביא לארץ פועלים מומחים במקצועם , ושלטון ביתי'ר החליט לנצל דרך עליה זו . הוא פתח במשא ומתן עם גורמים אלה , שינצלו זכותם זו למען העלות בית"רים לארץ . שלטון בית"ר הוציא הוראה סודית לנציבי בית"ר , שנתפרסמה אחרי כן כ"פקודה מס' , " 60 להכין רשימות של בית"רים לצורך עליה בדרך זו . אותה פקודה כללה גם הוראה להחרים את מיכסת הסרטיפיקטים האחרונה שהוקצבה על ידי ממשלת א"י לסוכנות היהודית , לאות מחאה על קיצוצה , כמסופר בסוף הפרק הקודם . כאשר נודע הדבר להנהלת הסוכנות , פנתה בדרישה לשלטון בית"ר לבטל את הפקודה' ומשלא נענתה — שלחה הוראה לכל המשרדים הארצי ישראליים בארצות הגולה , לא להקציב עוד סרטיפיקטים לבית"ר — כלומר' גם המיכמה הזעומה שנפלה בחלקה של בית"ר' בוטלה לחלוטין . להלן חלק מחליפת מכתבים בין ההנהלה הציונית ושלטון בית"ר בענין זה » " מאת : ההסתדרות הציונית 29 . 11 . 1933 אל ! שלטון בית"ר א . נ . " לתשומת לב האכסקוטיבה הובאה הפקודה הסודית מס' 60 מיום כ"ז באוקטובר , 1933 מאת ראש בית"ר והשלטון , שהעתק הימנה רצוף בזה . את ההודעה הכלולה בפקודה זו , שלפיה יש בדעתכם להשיג רשיונות עליה מהממשלה הא"ית מאחורי גבה של הסוכנות היהודית , אשר הוקמה עי'י ההסתדרות הציונית בתור באות הכוח היחידה של העם העברי כלפי הממשלה , וכנסיון לחתור תחת העמדה שנרכשה בתוך ההסתדרות הציונית אחרי עמל שנים רבות בנוגע לארגון ולסדור של העליה העובדת . לפיכך אתם מתבקשים לבטל בלי כל תנאי את הפקודה מם' 60 בחוזר מיוחד דומה לזה שבו באה הפקודה הנ"ל ולפקד

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר