פרק ששי פקודה מספר 60

עמוד:52

פרק ששי פקודה מספר 60 בטרם נמשיך בתאור התפתחותה של העלית ה"בלתי חוקית , " עלינו להרחיב את הדיבור על שלילת זכות העליה מבית"ר על ידי ההנהלה הציונית , — פרשה שהייתה לה בעקיפין השפעה ממריצה על פעילותה של בית"ר בשטח " עליה בי , " מנהיגיה הרשמיים של התנועה הציונית לא ראו בעין יפה את התפתחותן והתעצמותן של המפלגה הרביזיוניסטית ותנועת הנוער שלד , — בית"ר . בגידולה של תנועה זו הם ראו איום ממשי לעצם קיומם . הנה קם ועולה נוער עברי לאומי גאה , אשר אינו רוצה להשלים עם הנהגתם של מחסלי הציונות הגדולה , ואינו רוצה להשלים עם הפירוש הבריטי להצהרת בלפור . נוער הדוגל בציונות הרצלאית ורואה כיעודו את הגשמתה של ציונות זו ; נוער הרואה בציונות פתרון לבעיית היהודית בגולה , הרוצה בהקמת מלכות ישראל גדולה וחזקה שתוכל לקבל ולקלוט בקרבה את רוב רובו של העם העברי ) נוער מחושל , עקשני , בעל הכרה' בעל חזון , אמונה ובטחון , המוכן להתגבר על כל קושי ולטאטא כל מכשול בדרך להגשמת יעודו , נוער אידאליסטי המוכן להקריב למען הרעיון והגשמתו את כל היקר לו . תנועת נוער זו מונה כבר אלפים ורבבות צעירים עברים רעננים , תוסםי מרץ ועוז , משולהבים ונאכלים באש הרעיון הציוני הצרוף . הנוער הזה כבר הספיק לגרום אי נעימויות רבות למנהיגי הציונות השאננים . הוא עשוי לערער את השפעתם על המוני העם ולהבאיש את ריחם אצל השליט הבריטי . מנהיגי הציונות הרשמית מצאו עצה . אם לא עלה בידם לבלום את התפתחותה של תנועה זו בגולה , למרות מסע ההסתה וההשמצה שנהלו נגדה בכל שופרות התעמולה שלהם , הרי ינקטו אמצעים מעשיים — צריך לסגור בפניה את שערי הארץ . והוראה יצאה לכל המשרדים הארצישראליים ברחבי הגולה , לא לתת לבית"רים רשיונות עליה . כדי לקיים הוראה זו התקינו תקנות וסייגים וחוקים , שתפקידם למנוע מבית"רי את האפשרות לקבל רשיון עליה בכל דרך שהיא . ומהלכה למעשה ! בשנת 1931 קיבלה בית"ר בפולין רק 17 סרטיפיקטים . בצ'כיה ניתנו סרטיפיקטים רק לחברי "הסתדרות העובדים . " בשנת 1932 ניתנו לשלוש הרבבות של בית"רי פולין רק 4 אחוז מהמיכסה , ובמקום שלא היו מספיק מועמדים מאנשי שלומנו — נמכרו הסרטיפיקטים לבעלי יכולת . הוא הדין גם בארצות אחרות .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר