פרק חמישי הפגנת ה־9 בדצמבר

עמוד:49

על הבריטים לטובתם , עליהם לדעת , שלא בנאומים ובמאמרים אלא רק בהקרבת קרבנות לטובת העם והמולדת אפשר להשפיע על אנגליה . עד התביעה השני — השוטר שאול ווייזינגר — שנשלח מטעם המשטרה לאספת המחאה והיה נוכח בכל המאורעות מראשיתם ועד סופם אמר : " הנואמים באספה דיברו על העליה ועל ציד"התיירים ואמרו , שמצב זה בא כתוצאת מהפגנת הערבים , המובנים להקריב את רכושם ואת חייהם , לכן מתחשבת בהם הממשלה מה שאין כן היהודים המקבלים את הגזירה . " השופט בפםק דינו הטיל על הנאשמים עונש מאסר לתקופות שונות . למאורעות בתל אביב היה הד עצום בכל רחבי תבל , במיוחד בעולם היהודי , ז . ז'בוטינסקי שלח מברק לראש עירית תל אביב , מר מאיר דיזנגוף , בזו הלשון ! " אבקש למסור למפגיני תל אביב את הדברים דלקמן : התפרצות מחאתכם הצודקת וקרבנותיכם הנשגבים יישארו בתולדות ישראל , ביום הולדתה של ההתקפה המכרעת שהיהדות העולמית מתחילה בה . המלחמה הפוליטית הזאת תשבור את שלטונה של שנאת ציון בארץ ישראל , ותביא את זריחת שמשה של מלכות ישראל . " העתון "טאגבלאט" בטאון היהדות החרדית בפולניה כתב . ... " בתל אביב היתה בפעם הראשונה הפגנה יהודית , שבה היתה התנגשות דמים בין יהודים ובריטים . ... המפגינים הם בית"רים , מהנוהים אחרי ז'בוטינסקי והם רצו בהפגנה זו להביע מחאתם נגד העוול הבלתי נשמע שנעשה לעם היהודי מצד הממשלה המנדטורית , זהו עוול שכל יהודי צריך למחות נגדו , נגד סגירת השערים במולדתנו בפני העליה היהודית . אין אנו , כידוע , מן התומכים בשיטת מלחמה כזאת , אבל גם אנו מבינים בהחלט לרוח האנשים שפוליטיקה בלתי ישרה דחפה אותם למצב של יאוש ... . הפגנת הדמים בתל אביב מוכרחה לשמש אזהרה רצינית לפוליטיקה הארצישראלית של בריטניה . " ה"טיימס הלונדוני הביא ידיעות מפורטות על הפגנת הזעם הציוני בתל אביב ועל ההתנגשות עם המשטרה . ה"טיימם" ציין , שמהומות אלו חלו ביום השנה ה 16 לכניסת הצבא האנגלי ( של אלנבי ) לירושלים . . ' / רויטרס' הביא תיאור מפורט של ההפגנה וייחס לה ערך רב . לעומת זה יצאו "המוסדות המוסמכים" של הישוב על כל שופרותיהם בהכרזת גנוי חריפה נגד ההפגנה ומארגניה . בהודעת הגנוי מטעם הוועד הלאומי

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר