פרק רביעי עליית תיירים

עמוד:39

פיקטים כדי להפסיק את זרם התיירות או שתדרוש מהממשלה לאחוז באמצעים חריפים נגד התיירות . בהשפעת הנהלת הסוכנות פרסמה ממשלת א"י גזירות חדשות , ותקנות חמורות נגד התיירים . על כך מסרה סוכנות י . ט . א . בטלגרמה שנתפרסמה מעל דפי ה"היינט" הורשאי ביום ה 14 באוקטובר . 1932 לפי תקנות אלה חייב יהיה כל תייר להציג בפני הממשלה בארץ מגוריו תעודות והוכחות שלא חיסל את עסקיו ואת רכושו במקום מושבו כיום , וכי יש לו כרטיס נסיעה ( באביה וברכבת ) חזרה לארץ מוצאו וזה ישמש ערבון ובטחון שאין חלילה בדעת התייר להישאר בארץ ישראל . במו כן נתפרסמה רשימה שחורה של כמה וכמה משרדים לתיירות וסוכני אניות , אשר העבירו לארץ ישראל מאות נוסעים כתיירים והבטיחו להם — לנו סעיהם — שיובלו להישאר בארץ אם יצליחו להסתדר שם . ידיעות י . ט . א . הוסיפו כי בא כוח הנהלת הסוכנות הודה שהסוכנות הסכימה לגזירות אלו . כן נאמר בידיעה שבחודש אוקטובר 1932 עמדו לבוא 6000 תיירים יהודים , רובם מפולין ורומניה , אולם בגלל התקנות החדש ! ת ייתקלו בקשיים גדולים . בעניין זה כתב אלכסנדר הפסקה — מרצה לשאלות היהודים במיניסטריון לעניגי פנים של ממשלת פוליו — לפרבשטיץ בזמן שהותו של הפטקה בארץ ישראל ( במכתב מטבריה הנושא את התאריך ... " : ( 22 . 3 . 1933 ואולם ידוע לי ממקור אחר , שמצד הסוכנות היהודית ניתנו אינפורמציות לגורמים פולניים , שתיירות עליה אינה רצויה מפני סיבות אלו ? א . היא נוטלת מהסוכנות היהודית את יכולת הפיקוח על החומר האנושי , כי במקום פועלים נוסעים בורגנים זעירים , הקרויים "המעמד הבינוני ... " ב . שתמיכה בתיירות כזו מהווה צעד של אי לויאליות כלפי השל טונות האנגליים , היות ובהכרה ברורה למפרע , במתכוון מוצאים פספורטים במחירי הנחה תחת מסווה של תיירות . ג . לבסוף , שלתיירים אלה צריך להתיחס כאל עולים , ואילו למעשה הם נהנים מהזכויות המגיעות לתיירים . " בשנים 1930—33 התקשר פרבשטיין עם מנהל חברת £ טריאםטינו , " שקיימה קו אניות בין טריאםטה לארץ ישראל , ובו היו נוסעים רוב היהודים לא"י , והגיע אתה לידי הסכם : להקים חברה לאניות ולהובלת בין א"י לטריאםט בשם כפול : " ללויד פולני איטלקי ארץ ישראלי" בשביל - הסניף בירושלים , "ללויד פולני איטלקי יהודי" בשביל הסנף בורשה , והוסכם » א . שם האנה ייוזרט — מלבד באותיות לאטיניות — גם באותיות עבריות ;

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר