פרק רביעי עליית תיירים

עמוד:38

בידם השליטה על ברירת העולים , ראו לפתע כי עמדת מפתח זו נשמטת מידיהם . שוב לא יוכלו לבחור בעולים הרצויים להם ולשמור על צביונה הסלקטיבי של העליה , שהם כל כך זקוקים לו למען הגשם תכניותיהם הנסיוניות בארץ . הנה מגיע לארץ אלמנט בלתי תלוי , יהודים מכל ימות השנה — הרוצים להמשיך באורח חייהם ולפרנס את עצמם במלאכה , במסחר , בחרושת וכוי , ולועגים לכל התורות הסוציאליסטיות למיניהן . אלמנט שאינו מוכן להיות שפן נסיונות לבניין חברה מתקדמת חדשה ... עמל שנים של מנהיגי הציונות הועמד בסכנה ! בניינם שטופח משך שנים עלול להתמוטט ; כל עולמם הרעיוני עלול ליהרס על ידי פורצי גדר ופורצי גבולות אלה , והם אנה באים ... דבר זה לא יקום ולא יהיה ! הם יצאו נגד עליה זו במלחמת חרמה , ואפילו יצטרכו להיעזר במלחמתם זו נגד היהודים העולים התמימים , ברשות העויינת . ההנהלה הציונית פתחה בתעמולה נרחבת נגד עליית התיירים , אך משלא נשאה תעמולה זו פרי , וזרם התיירים הלך וגבר , עברה לאזהרות ולהשמצות , ולבסוף — למעשים . פרטים מאלפים על מלחמתה של הסוכנות היהודית בתיירים ועל חלקה של הסוכנות בגזירות נגד התיירים שפרסמה ממשלת המנדט , אנו מוצאים בספר " עסקן למופת" — ספר יובל לכבוד יהושע העשל פארבשטיין , ממנהיגי ה"מזרחי , " שבו מספר מר אברהם זמיר את הדברים הבאים ! " הכמיהה הגדולה לעליה גברה בעיקר בשנות השלושים בגלל המשבר הגדול בפולין בשנים — 1929—30 כאשר הרבה בתי מלאכה וחרושת ועסקים רבים נתערערו ונשבר מטה לחמם , עקב היחס של ממשלת גראבסקי , וכאשר כבר החלו נושבות רוחות היטלראיות מעבר לגבול הקרוב . בשנת 1933 הסכימה ממשלת פולין לתת פספורטים במחירים מוזלים , 80 ) זהוב במקום ( 400 לתיירים , ( 2000 ) אשר רצו לעלות בכוונה להשתקע בארץ . כאשר נודע הדבר לה' "דורם / ' חבר הנהלת הסוכנות בירושלים , ראה בזה עוול למנדט ולממשלת א"י שיהודים ישארו בלתי ליגאליים , וכן ראה עוול כלפי הממשלה הפולנית שתפסיד כסף על יהודים שקיבלו ממנה פספורטים במחיר מוזל . הוא פנה , בהיותו בורשה , לממשלה הפולנית ולקונסול הבריטי ו"מםר" שזוהי תיירות מוםוית ולמעשה הם בלתי ליגאליים . בהתחלה לא נקלט הדבר במוח הגויים , שלא יכלו להבין שהסוכנות מתנגדת למה שהם , הגויים , מסכימים . // דורם" שלח תזכיר לכל חברי הנהלת הסוכנות בענין זה ודרש מהם למנוע פעולות מעין אלו . במברק אל ד"ר חיים ארלחרוב המנוח , מנהל המחלקה המדינית של הסוכנות , דרש שהאכסקוטיבה תדאג לסרטי

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר