פרק רביעי עליית תיירים

עמוד:37

הייתה דעת הסוכנות היהודית נוחה מדרך עליה זו . נציגיה התערבו אצל השלטונות הבריטיים וניתן צו לקונםוליות בפולין להפסיק את מתן הויזות . ולא עוד אלא שהם ביטלו את תוקף הויזות שכבר ניתנו מקודם . דבר זה גרם לתקלה חמורה : יהודים רבים , שכבר חיסלו את עסקיהם ועשו את כל ההכנות לעלות בדרך זו , נשארו תקועים בורשה ללא מוצא . שיירת עולים אחת נתקעה במרסייל ללא אפשרות להמשיך בדרכה . הנפגעים שהיו בכל רע , היו מלאי זעם והחלו טוענים שרומו בזדון ודרשו להחזיר להם את כספם ופיצויים על הנזקים שנגרמו להם . וכאן נתברר שהקופה ריקה ... זייצייק טען להגנתו , שאת הכספים הוציא למתן שוחד לפקידי הקונסוליות הבריטיות ולפקידי ממשלה פולניים בעד עזרתם . אולם הנפגעים מאנו לקבל הסבר זה , והגישו לפרקליט המחוז תביעת משפטית נגד מרכז המפלגה הרביזיוניסטית . מר דוד קרול ז"ל מפעילי ברית החייל בווילנה , הוכיח את האנשים על פניהם ושיכנע אותם כי הרחיקו לכת , במסרם את הדברים לידי הרשות , ובסבכם בענין את מרכז הצה"ר . מר מרק כהן הצליח להוכיח לפרקליט המחוז , שאין למרכז המפלגה יד במעל , כי המרכז לא התערב בכלל בענינים הכספיים האלה , והתביעה כוונה נגד זייצ'יק בלבד . אולם שוב אי אפשר היה למנוע שערוריה ציבורית , שנוצלה על ידי מתנגדי המפלגה הרביזיוניסטית להשמצתה . מרכז המפלגה הקים וועדת חקירה לחקור בכל פרטי הדברים , ובתום עבודתה קבעה הוועדה , שזייצ'יק מעל בכספי הציבור . בועידה הקרובה של הצה"ר אושרה בפומבי הוצאתו של זייצייק משורות המפלגה . אם כי מרכז הצה"ר הוכיח קבל עם ועדר , שלא הייתה לו יד בכל הענינים הכספיים שהתנהלו על ידי זייצ'יק , הרי ראה עצמו אחראי כלפי האנשים שנפגעו , והחל לחפש דרכים להעלאת האנשים האלה לארץ . באותו זמן מגיע לורשה מר יצחק גרינבוים , מנהל מחלקת העלית של הסוכנות , והוחלט , שהעו"ד מר יוסף שופמן יפנה בדרישה למר גרינבוים , שיקציב חמישים וכמה סרטיפיקטים כדי להעלות את האנשים . מר גרינבוים לעג לדברי שופמן ואמר , שאינו מוכן לעזור לרביזיוניסטים לצאת מן הבוץ ... מר שופמן טען שהענין הוא לא רק רביזיוניסטי , כי גם מבחינת האינטרסים של הסוכנות מוטב שהדבר יבוא על תיקונו . הוא אמר , כי זייצ'יק הרי יטען שאת הכספים הוציא למתן שוחד לפקידים בריטיים בכל ארצות אירופה , ומכיוון שגם הסוכנות נוקטת באמצעים כאלה , הרי הרעש והשערוריה הפומבית שיקומו מסביב לענין , יהיו גם בעוכרי הסוכנות . בסופו של דבר הסכים גרינבוים להקציב 25 סרטיפיקטים — מספר אגדתי באותם הימים . ובכך חוסלה הפרשה . זייצ'יק עצמו לא הועמד למשפט , כי באותם הימים הוכרזה בפולין חנינת כללית , וגם הוא נהנה מחנינת זו . ההנהלה הציונית מתנגדת ציינו לעיל כי דעתם של המנהיגים הציוניים לא הייתה נוחה מגידולה של "עליית התיירים . " הם , שהסכימו מלכתחילה להגבלות העלית , כדי שתהיה

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר