פרק שלישי דרך גבולות הצפון

עמוד:31

פלוגת בית"ר בשטח העליה בי . נשאו להם לנשים בית"ריות בנות הפלוגה ... כן ראויים לציון מפקדי הפלוגה אברהם סלמן , משה שטיין ובן ציון קצנלנבוגן אשר בזמן כהונתם נעשתה מרבית העבודה בהעברת העולים דרך הגבולות . 0 י 13 ו ר ו ש ל "מ ו ב י לי על תקופת פעולה זו מספר מר ישעיהו מחנאי בספרו "נחלת ז'בוטינסקי — תולדותיה של ההתישבות הבית"רית" את הדברים הבאים : " היה עוד דבר , בעל חשיבות לאומית' שחבל היה לנו להזניחו עם עזיבת מחניים ; עליית בני עדות המזרח . בימים ההם קופחה יהדות זו לגמרי בחלוקת הסרטיפיקטים לעליה' ודבר זה אילץ אותם לחפש דרכים אחרות , והם גם מצאון , ביתר קלות מאשר יהודים אחרים . יום אחד הופיע אצלנו ר . ממושבת ספר אחת וסיפר , שהוא עוסק בהברחת יהודים לארץ ישראל , וכי עיקר הקושי הוא בהעברתם את ביקורת המכס ובדיקת הדרכיות בראש פינה . הוא בא לבקש את עזרתנו , שאנו נעבירם בקבוצות קטנות בשבילים צדדיים לראש פינה . ומשם הוא כבר יטפל בהם . בשמחה , הובעה הנכונות לדבר זה והענין החל . הוא הציע לנו מחצית לא"י לכל "ראש" אך אנשי הפלוגה סירבו לקבל כסף , והצהירו , ' שהם מובנים לעשות זאת כתפקיד לאומי , אולם לא יסכימו לחללו בקבלת שכר . והנה אירע מקרה . באותו מקום המיפגש היו אותו לילה שמונח אנשים , שצריכים לעבור את תחנת הספר . לפתע הודיעו לנו , שהמשטרה תבוא לחיפוש עוד לפני רדת הלילה . לא הספקנו לגמור את ארוחת הערב והמשטרה הופיעה , חמישה שישה פרשים . קודם לכן סידרנו עם אבו יוסף , שהוא יקבל אותם , כי יחסי גומלין היו בינינו לבין אבו יוסף . לא יכולנו להסתיר מעיניו את ענין העולים' ומחוץ לזאת הרי גם יזדקק לנו . כשהיה מביא עדר ששדד עם אנשיו בעבר הירדן , מצא מקלט לעדרים אלה אצלנו עד עבור זעם , ואחר כך הוציאם לשוק . לכן נענה אבו יוסף לבקשתנו הדחופה ובטרם הספיקו השוטרים להכנס למושבה הזמינם אליו . גם באי כוח הפלוגה באו לשם והשיחה נמשכה כשעה בליווית כל הגינונים ומחזור "השלושה" של קפה שחור ושיחה מתפתלת ונמשכת , עד שלבסוף הודיעו הפרשים לבאי כוחנו לשם מה באו . הם ערבו את החיפוש וכמובן שלא מצאו דבר . על טיולו באותו לילה לראש פינה סיפר לי ה"מוביל : " — ראשית כל הוצאתי אותם מהבית הקיצוני הדרומי , שבו נמצאו , אל החורשה . הם היו שלושה מבוגרים , שלושת ילדים בגיל 16—14

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר