פרק שלישי דרך גבולות הצפון

עמוד:30

הנהג לכפר גלעדי . כעבור ימים מספר בא אםא לקחת אתו את הבחורים , אולמ אנשי כפר גלעדי סירבו לשחררם בטענה , שהנה נמצאת אצלם משפחה יהודית מק רדיםטאן , האוכלת ושותה ואינה עושה כלום , ועל כן עליו לקחת אתו קודם את המשפחה הזאת ורק לאחר מכן ישחררו את הבחורים . אסא ה , רה לנהגו להעביר את המשפחה הקורדיסטאנית לראש פינה , אולם כאשר הנהג הזר לקחת את שלושת הבחורים , סירבו אנשי כפר גלעדי גם הפעם לשחררם , אלא אם כן כל אחד מהם ישלם להם סך של 50 ל"י כופר נפשם . לאסא חרה הדבר מאוד . הוא נסע לתל אביב ומסר על כך למשפחתו של אחד הבחורים , ופנה לסוכנות שתורה לכפר גלעדי לשחרר את האנשים . בהתחלה לא שעו בסוכנות לדבריו , אולם לאחר שדיבר אתם קשות , נאותו לשלוח את אחד הפקידים — שווארץ — לכפר גלעדי , לחקור בדבר . נציג כפר גלעדי טען בפני החוקר , שדוד אסא הוא מבריח מקצועי , רמאי , הפושט את עורם של העולים המסכנים 1 צובר הון מפעולותיו אלו , ועל כן אין כל הצדקה שהמשק לא ירויה גם הוא מענין זה . חוקר הסוכנות נזף קשות באנשי הכפר ופקד לשחרר את הבחור' ם . ב ! מן הבירור שהסוכנות ערכה אחר כך בדבר האשמותיו של נציג הכפר , העידו הבחורים על העזרה הרבה שאסא הגיש להם , שלא על מנת לקבל פרס . בתקופה מאוחרת יותר שינו אנשי הקיבוצים את דעתם והיו פונים לפלוגת בית"ר בראש פינה בבקשה לשתפם בהעברת עולים דרך הגבולות . וכאן ראוי לציין , שכל עבודת העברת העולים נעשתה במסירות נפש ובנאמנות , תוך סיכונ ם רבים , בהתנדבות ושלא על מנת לקבל פרס על ידי מר דוד אםא , אנשי פלוגת בית"ר , הנהג מרדכי שווארץ , שעבד במכוניתו ללא לאות , וכן על ידי כל יתר האנשים שעסקו בדבר יחד עמהם . ברוב המקרים עוד הפרישו אנשים אלה מכספם , כדי לתמוך בעולים בצעדיהם הראשונים בארץ , נוסף לזה , שהיו מאכילים ומשקים ומאכסנים אותם ללא תמורה כספית כל שהיא . ויתירה מזו — בהתחלה היו כאלה מבין איכרי מתולה ומשמר הירדן שהיו מבריחים עולים דרך הגבול תמורת תשלום קבוע לגולגולת , כעסק המכניס רווחים . אחד מהם , חקלאי ממתולה הקים ארגון הברחה בקנה מידה גדול על ידי רשת של סוכנ : ם בארצות ערב השכנות . הם גם פנו פעמים אין ספור לפלוגת בית"ר בראש פינה , בהצעות שישתפו עמם פעולה תמורת תשלום קבוע לכל ראש . אולם הבית"רים דחו את הצעות התשלומים והיו יוצאים בלילות לקב * 5 את פני העולים בהתנדבות , תוך הכרת ערך המעשה הלאומי שבדבר . כאשר גברו פעולותיה של הפלוגה ומר אסא , הפסיקו המבריחים המקצו עיים את העברת העולים בתשלום וחיסלו את עסקיהם אלה . רבות פעלו בהעברת עולים דרך הגבולות בני ראש פנה יוסף גלילי , משח גוטפריד , מנו פרידמן ועמיהוד שוורץ , שעסקו במלאכת הקודש שלא על מנת לקבל פרס . אכן , בחשבון הסופי זכו לפרס — הודות לקשריהם האמיצים עם

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר