פרק שני אוואנטוריזם

עמוד:24

אמצעי במלחמה . בפרט — כשאין זו אוואנטורה של יחיד , אלא של יחידים רבים . לא היה זה רע כלל וכלל , אילו היו הבריטים נאלצים לערוך מדי בוקר ציד על צעירים יהודיים , היו מושיבים אותם בבתי סוהר ואפילו משלחים אותם מן הארץ , כשהמחזה הזה חוזר גם מחר ומחרתיים . ואולי לא היתה בכך כל סכנה , לו היו הבריטים מגלים פתאום בתוכנו ארגון מושלם של "מבריחים , " המביאים יהודים בלתי ליגאליים לבית הלאומי היהודי , נהיו תובעים לדין פומבי את העבריינים האלה : מי יודע — אולי היה המשפט הזה הופך למשפט בעל פירםום עולמי נגד בריטניה עצמה ? גילי , שהוא רחוק מלהיות צעיר , מונע בעדי מתן עצות במישרין . אולם אילו הייתי צעיר , הייתי לועג לוויזות שלהם ולאיסורים שלהם . בלתי אפשרי ? ספרו זאת לסבתא , ולא לי . קשה — כן . קשה מאוד — כן j אבל בכך עיקרה של האוואנטורה שהמדובר בה הוא בטיפוס על הרים גבוהים ! לגבעות נמוכות אין צורך להעפיל . אילו הייתי צעיר , הייתי אולי מתחיל בשיטה חדשה של תעמולה שסמלה היא צפצפה : כן , צפצפה פשוטה מפח , שמחירה פרוטות . וסיסמתה של תעמולה זו הייתה : תצפצפו על חוקיהם ועל איסוריהם . לבריטניה אבדה הזכות לתבוע יחס כבוד מוסרי כלשהו לתחיקה בארץ ישראל . כל פעולתה בארץ ישראל הנה פגיעה במוסר וביושר 1 כפי שבזנו לתחיקה הצארית , כן עלינו להתיחם לשלטונה של בריטניה בארצנו . בידיה של בריטניה הכוח הפיסי , והיא יכולה לעשות שם כרצונה ; אבל בסים קיומה המוסרי נשלל ממנה . חלף הזמן כשהרגשנו שמחובתנו לתמוך בשלטון הבריטי בכל יכולתנו המוסרית , גם כשהיה הדבר בלתי נעים ולא נוח . חלף , עבר ! עתה , השלטון הבריטי בארץ ישראל הוא עוול גלוי , מעשה של אי צדק ציני , משולל בל הצדקה מוסרית : כל פעולה נגד חוקיו של שלטון זה הוא צו המוסר . בכל מקים הניתן לפגיעה , בכל הזדמנות שאפשר לצפצף עליהם יש למהר ולעשות זאת למען לא יהיה מאוחר מדי " ... להלן דן המאמר בצורות התנגדות אחרות לשלטון הבריטי בארץ ישראל , והוא מסיים לאמור : ... " בית סוהר אינו כלל טרגדיה — בשביל אלה היושבים בבית הסוהר : זוהי לעתים טרגדיה בשביל אלה המושיבים אנשים ישרים בבית הסוהר . כן יהיה גם בארץ ישראל — אם אמת נכון הדבר כי עוד עם חי הננו . "

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר