פרק ראשון תקופת בראשית

עמוד:18

שרשיון עליה יוכל להינתן רק לאנשים שיש בידם פספורט המאפשר להם לשוב לארץ מגורם . ההנהלה הציונית העמידה בראש תפקידיה את המלחמה בהגבלות אלו ,.. מה שנוגע לעליה חלוצית , הרי בשים לב למשבר הכלכלי החמור שעוד היה בתוקפו באותה תקופה , לא יכלה ההנהלה הציונית לבוא בזמנו לממשלה בדרישה ממשית לרשיונות עליה בשביל חלוצים , כיוון שלא היתה יכולה בשום אופן לתת תשובה רצויה לשאלה , אם ההנהלה הציונית מוכנה לקבל עליה אחריות למספר יותר גדול של מחוסרי עבודה . " ... אולם גם הגבלות אלו לא הניחו את דעתה של ממשלת המנדט . א 0 כי ידעה מנסיונה כי תוכל לבטוח במתינותם של המוסדות הציוניים הרשמיים , ראתה בדאגה את הכוח החדש , האקטיביסטי שהחל בשנים אלה להתפתח ולעלות באופק הציוני — המפלגה הרביזיוניסטית בראשותו של זאב זיבוטינסקי . ועל כן החליטה , שוב , להשתמש בגורם הערבי , כדי לבלום את העליה ולשים קץ אחת ולתמיד לאותה אשליה יהודית , שציונות שמה . במיטב התככים אירגנה הממשלה את מאורעות תרפ"ט . פרעות אלו בישוב היהודי צריכים היו לשמש אמצעי הפחדה לצמאי העליה ומכה ניצחת לכל תקוות הציונות . » ה 0 0 ר הלבן * של 8 א 0 0 י ל ד אחרי מאורעות 1929 מינתה הממשלה הבריטית את וועדת שאו לחקור את סיבות המאורעות . בהתאם למסקנותיה של וועדה זו , נתמנה ב 6 במאי 1930 ג'ון הופ סימפסון כשליח הממשלה לחקירת שאלות העליה , ההתנחלות על הקרקע והתפתחות הארץ . ב 16 במאי אותה שנה ביטלה הממשלה את חלק הארי של 3300 רשיונות העליה שניתנו לתקופת אפריל ספטמבר . הנימוק המפורש לגזירה זו היה , כפי שצויין בדו"ח של האכסקוטיבה הציונית לקונגרס ה י"ז , גיוני 1931 ( עמוד : ( 6 " בהתחשב עם הבקורת שנמתחה על ידי וועדת שאו ובקשר עם שליחותו של םימפסון שהוטל עליו לחקור בשאלת הקרקע והעליה , חשבה ממשלת הוד מלכותו לנכון להגביל את העליה לארץ ישראל , עד שיתקבל הדו"ח של סימפסון . " ב 24 באוקטובר 1930 פורסם רשמית "הספר הלבן" של 9 אספילה גו נאמר בין השאר בסעיף ,, העליה : " * כל שיטת הפיקוח על העליה על ידי הממשלה נבחנה לא מכבר בכובד ראש , ובחודש מאי מצאה ממשלת הוד מלכותו לנחוץ , עם השאירה ללא הפרעה את העליה היהודית בצורותיה

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר