פרק ראשון תקופת בראשית

עמוד:17

הוד מלכותו , כי ההסתדרות הציונית תנהל את פעולתה בהתאם למדיניות שהותוותה בגילוי דעת זה . ההנהלה קובעת גם כן , כי ממשלת הוד מלכותו מודה בהכרח , כתוצאת הזכות ההיא , לתת ליהודים את האפשרות להגדיל את מםפרם בארץ ישראל על ידי עליה . ההנהלה מסתמכת על גלוי הדעת , כי היקף העליה הזאת ייקבע על ידי היכולת הכלכלית של הארץ בכל פעם ופעם לקלטת עולים חדשים . יהיו האמצעים אשר יהיו , שינקטו לשם הסדרת העליה הזאת , הרי ההנהלה רוחשת אמון והיא בטוחה , כי גם ממשלת הוד מלכותו וגם הנהלת ארץ ישראל תנהגנה בענין זה לפי העקרון הנזכר לעיל . " אכן , ההסדר הזה חפף את מגמות ההנהלה הציונית , שדגלה בהתיישבות נבחרת ובעליה סלקטיבית . ההנהלה הציונית מעמצמת את העליה בסתיו 1925 פרץ משבר כלכלי בארץ , אשר החריף והלך בשנתיים שלוש הבאות . בשנות המשבר היה מספר היורדים גדול ממספר העולים . הממשלה מצאה פה הזדמנות טובה ונוחר . לצמצם עוד יותר את ממדי העליה , וגם הפעם מיהרה ההנהלה הציונית להסכים להגבלות החדשות . ויתירה מזו ; ההנהלה הציונית בעצמה נקטת פעולות , כדי לצמצם עוד יותר את העליה , כפי שהעידה בדו"ח של ההנהלה לקונגרס הציוני הט"ו , בלונדון בשנת . 1927 " הגבלות חמורות הונהגו בקשר עם זה . ההנהלה הציונית עצמה , על פי האיניציאטיבה שלה , היתה מוכנה להגביל באופן זמני את העליה ולאשר רק אותם האנשים שקליטתם בארץ , לפי התנאים הכלכליים הנוכחיים , נראתה כבטוחה . המשא ומתן שבין הממשלה לבין ההנהלה הציונית בנידון זה הביא לידי מכסת מצומצמת של סרטיפיקטים לתקופת אוקטובר — 1926 מרץ 1927 וכן אפריל—ספטמבר " 1927 ( עמוד . ( 37 בסתיו 1927 פירסמה ממשלת המנדט הגבלות הדשות , שעליהן מוסר דו"ח האכםקוטיבה הציונית לקונגרס הט"ז , בשנת , 1929 כדלהלן ( עמוד : ( 5 " הגבלות אלו הפסיקו לגמרי את העליה החלוצית , צמצמו עד מיעוט שבמיעוט את עלית הקרובים והחמירו בעלית בעלי הון בזה שדרשו מעולה בעל הון להוכיח שיש לו סכום של אלף לירות ויותר ... קשיים אחרים בעליה נגרמו לרגל ההוראה החדשה • מתור הדו"ח של ההגה"צ לזזעיור . השגתיו ! בקרל » ה אוגו & גו . 119 * 16 ' ?&? $ 11922

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר