פרק ראשון תקופת בראשית

עמוד:14

בזה הניח סמואל את היסוד לאותה שיטת "סרטיפיקטים" שנהפכה במרוצת השנים לעניבת החנק שבה ניסה השלטון המנדטורי לחנוק את התפתחותו של הישוב היהודי בארץ ! אותה שיטה אומללה אשר הפכה ציר המאבק העיקרי של ההנהלה הציונית במשך דור שלם . המלחמה לא הייתה נטושה על עצם העיקרון של עליה חופשית , על זכותו של כל יהודי לחזור לארץ אבותיו , אלא על מספר רשיונות העליה שממשלת המנדט הואילה , מפרק לפרק , להעמיד לרשות ההנהלה הציונית ואחר כך לרשות הסוכנות היהודית לארץ ישראל . כפי שנראה להלן , הייתה עצם שיטת הסרטיפיקטים מקובלת על ההנהלה הציונית , מכיוון שהיא נתנה בידה את האפשרות לקבוע את סוגי העולים כראות עיניה ובהתאם לאינטרסים המפלגתיים של חבריה , ועל ידי כך — את השליטה על ההמונים היהודיים כמתי הגאולה . אם נבחן את הדבר בפרספקטיבה היסטורית , הרי הוציא הרברט סמואל במעשהו זה גזר דין של מוות על רבבות ומאות אלפי יהודים שהושמדו בתקופת השואה , משום שלא יכלו להציל את נפשם על ידי עליה לארץ ישראל מחמת הגבלות העליה ושיטת הסרטיפיקטים שהוא הנהיג , הגבלות אלו הן שהולידו למעשה את "העליה הבלתי ליגאלית , " שנהפכה לתנועה כבירה לפריצת ההסגר הבריטי על העליה ן והשימוש לרעה שנהגו המוסדות הציוניים בשלטון שהעניקה להם שיטת הסרטיפיקטים , הגביר בעקיפין את התסיסה שהביאה ליצירת תנועה זו . חברת . מעבירים * בהתקרב מלחמת העולם הראשונה לחופי הארץ וגבולותיה , עזבו אותה אלפי יהודים נתיני ארצות ההסכמה — הונגריה , אוסטריה וגרמניה , בעוד שאלפי יהודים אחרים , רובם נתיני רוסיה , גורשו מן הארץ על ידי השלטונות התורכיים . נתיני ארצות הציר השתקעו רובם בווינה , בירת אוסטריה . בתום המלחמה עמדו רבים מהם לחוור לארץ , אולם הקונסול הבריטי בווינה לא נתן אשרות כניסה ליהודים בעלי דרכונים גרמניים , והם התחילו לחפש דרכים לחזור לארץ בניגוד לחוק , כלומר , באורח בלתי ליגאלי . ונמצא בווינה יהודי אחד , בשם אליעזר מילר , שהחל לה ציא אשרות כניסה לארץ , החתומות בחותמת בריטית מזויפת , תמורת תשלום של לירה אחת . באותה שנה , שנת , 1918 נוסדה בווינה חברת "מעבירים" ששמה לה למטרה לעזור לחזירתם לארץ של היהודים האלה ולהעלות יהודים יוצאי ארצית אירופה השונות . ד"ר יחזקאל גלילי , תושב תל אביב , שהיה בא כוח חברת " מעבירים" התקשר עם החברה לתיירות והגירה "פלסטיין אכספרס" לשם סידור יותר קל ויותר מהיר של כל הענינים הפורמליים הקשורים במבצע זה . כן התקשר עם חברת האניות "לויד טריאסטינו , " שחמישה מקווי האניות שלה עברו על פני ארץ ישראל , לשם הסעת העולים . "מעבירים" הייתה משתמשת בעיקר באניה

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר