מקורות

עמוד:338

עמוד 193 "הרצאות בוועידה השנייה : " תרגם : ד"ר נחום קרול . 193 א : האורה הלבן : 195 26 . 12 ב . בשאלת התכנית הכלכלית : ; 9 . 1 . 1927 199 1927 ג : בשאלת הפעילות העצמאית : 202 . 16 . 1 "אתר העמ : 9 . 1 : " תרגם : ד"ר נחום קרול . 205 "בעיות מעמדיות 6 . 3 : " . תרגם : ד"ר נחום קרול . המאמר בתוך : כתבים , כרך בדרך למדינה , עמ' 3 ד , 180—1 שונה בנוסחתו ותורגם לפי "ואמעלבוך פאר בית"רישער יוגענד 211 . 1933 , " "אנחנו הבורגנים : 17 . 4 : " תרגמה . דוידה קרול . קטע ממאמר זה פורסם ב"הצפון ? . 8 . 5 . 1927 : " 218 "כשמיישבים ארץ : 15 . 5 ... " תרגמה : דוידה קרול . 222 "תגובות לענייני היום" : 5 . 6 : תרגמה : דוידה קרול . א ? "לשאלת מעמד הבורגנים ; " ב : "לאטיניזאציה של הכתב העברי" ; ג ו "לתיקון הכתיב העברי . " 226 "האדון טורס" . - . 7 . 8 תרגמה : דוידה קרול . 230 "שאלות השנויות במחלוקת : 28 . 8 : " תרגם ו ד"ר נחום קרול . 241 "בעקבות ראיונו של טורם : 28 . 8 : " תרגמה : דוידה קרול . 242 "הספר הלבן : 25 . 9 : " תרגם : ד"ר נחום קרול . 245 "במזרח אין כל חדש : 25 . 9 :... " תרגמה : דוידה קרול . 249 "שוב על ארץ ישראל ה'דו לאומית' : 16 . 10 : " תרגמה : דוידה קרול . 258 1928 "לשאלת תכניתנו הכלכלית 11111 , [ 11 ] , [ 11 - . " . 25 . 12 , 18 . 12 ו : 1 . 1 . 1928 תרגם : ד"ר נחום קרול . 269 "לזכרו של זאב טיומקין" , 15 . 1 ? . תרגמ . יוסף כרוסט . 273 "הבחירות בפולין : 18 . 3 : " תרגם ו יוסף כרוסט . 276 "אנגליה ואנחנו . 25 . 3 : " תרגם : יוסף כרוסט . 280 "ה'מלווה' : 6 . 5 : " תרגם : ד"ר נחום קרול . 286 "י . ס . גולדברג ז"ל 3 . 6 . " . תרגם : יוסף כרוסט . 289 "וטו ואולטימאטום : 15 . 7 : " תרגם : ד"ר נחום קרול . 291 "ליובלם של זלטופולסקי וניידיץ' ; 7 . 10 : " תרגם : ד"ר נחום קרול . 294 1929 "ברית טרומפלדור" 27 . 1 . 1929 . ו . 3 . 2 . 29 תרגמה : דוידה קרול . 299 "מתוך יומן ארץ ישראלי 2 . 6 ; 26 . 5 ! " י 16 . 6 י תרגם ו ד"ר נחום קרול . א . אדמת "אינפיאט . " ב . התערוכה בתל אביב . ג . למהותו של תיאטרון " אוהל . " ד . האגודה לדומיניון שביעי . ה . הבחירות באנגליה . 308 "דרישותיו של הוועד הפועל של ברית ? הציונים הרוויזיוניסטים : 8 . 9 : " תרגם : ד"ר נחום קרול . 311 "בכי רע 29 . 9 : " . תרגם : יוסף כרוסט . 317 "אנגליה או ... י : 13 . 10 : " תרגמה 1 דוידה קרול . 323 "השלום : 3 . 11 : " תרגם : ד"ר נחום קרול . 328 "אנחנו והפועלים : 10 . 11 : " תרגמה ו דוידה קרול .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר