מקורות

עמוד:337

מקורות עמוד 1925 19 "רבי געלד . 4 . 1 : " תרגמה : דוידה קרול . 23 "ללא תכנית . 11 . 1 : " תרגם : ד"ר נחום קרול . 27 "גורלה של היידיש . 18 . 1 : " תרגמה : דוידה קרול . 30 "ה'שמאל' . 25 . 1 : " תרגם : ד"ר נחום קרול . בתוך : כתבים , כרך בסער , עמ' 35 . 19—15 "מאכס נורדאו : 1 . 2 : " תרגמה ו דוידה קרול . 39 "ה'יד המושטת' : 1 . 2 : " תרגם : ד"ר נחום קרול . 45 "על הרפורמה הקרקעית : 15 . 2 : " תרגם : יוסף כרוסט . 50 "בשאלת פטליורה : 8 . 3 : " תרגם : מ . ריבלין . 55 "קפטן טרומפלדור 1 15 . 3 : " תרגמה 1 דוידה קרול . 57 "מתיישבים ותיירים" ; 22 . 3 5 תרגם : יוסף כרוסט . 63 "על דעת יחיד : 9 . 4 : " תרגם : יוסף כרוסט . 67 "המשימות המדיניות של הוועידה" ו 1 19 . 4 תרגמה : דוידה קרול . 72 "הרצאות בוועידת היסוד 72 : " א : האורח השחור : 3 . 5 : תרגם : ד"ר נחום קרול . 75 ב : התביעה המדינית : 10 . 5 1 תרגם ו ד"ר בנימין אליאב ( לובוצקי 78 . ( ג : הלגיון : / 10 . 5 תרגם : ד"ר בנימין אליאב ( לובוצקי 80 . ( "תמימות דעים : 31 . 5 : " תרגם : יוסף כרוסט . 85 "העברת דגלי הגדודים" 7 . 6 ' תרגמו : ד"ר יהושע ה . ייבין וד"ר נהום קרול . בתוך : כתבים נבחרים , כרך בשעה הרת עולם , עמ' 92 . 263—261 "באסטה : 28 . 6 : " ! התרגום נערך לפי "שאלות עבודה , " עמ' . 17—12 בתוך / כרכים , כרך בסער , עמ' 99 . 29—23 "אוייב הפועלים" ו 2 . 8 ן תרגמה : דוידה קרול , ולפי "הארץ" 107 . 20 . 8 . 25 "הציונות הישנה 16 . 8 . " י תרגמה j דוידה : 8 . 3 112 "מה הלאה « 13 . 9 : " ? תרגם : ד"ר נחום קרול . 115 "הצהרת באלפור : 1 . 11 ! " תרגמה : דוידה קרול . 118 "על התערוכה הארץ ישראלית : 8 . 11 : " תרגם ? ד"ר נחום קרול . 124 "הציונות הפאשיסטית : 20 . 11 : " תרגם ו יוסף כרוסט . 131 1926 "על ארץ ישראל ה'דו לאומית' : 3 . 1 : " תרגם : ד"ר נחום קרול . 136 "ה'מאה השחורה' " ו : 10 . 1 תרגם : ד"ר נחום קרול . 143 "הרוויזיוניזם בארצות הברית 1 18 . 7 : " תרגם ' ד"ר נחום קרול . 152 "לניצול הניאגארה" י : 25 . 7 תרגמה : דוידה קרול . 160 "על קאסאנדרה r 1 . 8 : " תרגכד : , דוידה קרול . 166 "האנגלי" [ ו , [ [ וו ] ו 8 . 12 , 1 . 12 . 1929 ו . 15 . 12 תרגמה : דוידה קרול . המאמר נכתב במקורו ביידיש ונתפרסם ב"דער מארגן זשורנאל , " ניו יורק ב 6 . 8 . 1926 וב 178 . 13 . 8 . 1926 "עוד קרן אחת : 8 . 8 . 26 : " תרגם : ד"ר נחום קרול . 182 "מכתב למערכת : 29 . 8 : " תרגם : ד"ר נחום קרול . 183 "שיחה עם השטן" [ ו , [ [ וו 17 . 10 : [ ו : 24 . 10 תרגמה : דוידה קרול .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר