אנחנו והפועלים

עמוד:333

על ה"מאה" השחורה , כשצריך היה לדבר על יחידות שחורות , שעיוותו את כוונותיה של מאה טובה וטהורה . אפילו בתעמולתנו המדינית , בוויכוח על היחס לממשלה , על ההנהלה הציונית והסוכנות לא צריך היה להתיר בלבול זה , לא צריך היה לומר : כולכם אתם — כנופיה ריאקציונית . אם לחזור ולומר עשר פעמים לאיש מן ההמון : "אתה ריאקציונר" — ובפרט , אם אמנם מדובר במעשים שהם באמת ובלא ספק ריאקציוניים — או אז הוא יתרגל , יקשיח לבו וייגמל מתחושת דקירות . היתה זו שגיאה גסה . התרנו לשגיאות כאלה לחדור לפולמוסינו גם בשאלות החברתיות של הציונות . מובן , שהפועל איננו הנושא היחיד של בנייה ציונית י מובן , שאפילו הנסיון לסווגו כגורם ה"חשוב ביותר" הוא דבר נואל ולא נחוץ . מובן , שהיה צריך להזכיר כל זאת מכבר . אולם אסור היה להפריז ב"כפיפת המקל" לצד אחד . הפרזה בכפיפת המקל לא תמיד היא מיישרת את המקל העקום . לעיתים קרובות יותר — ההיפר הוא הנכון . לא היה צריך ליצור רושם , כאילו אנו הננו מ"מספרי" דרגות החשיבות , ורק לגבי הצד השני ו וכן שאנו מודים , כי מעמד אחד הוא ה"השוב ביותר , " ואין זה מעמד הפועלים , אלא מעמד בעלי היוזמה הפרטית . דווקא משום שאנו מפלגה של "שיווי משקל חברתי בתהליך ההתיישבות , " היה עלינו להדגיש גם בפולמוס את היעדר משוא הפנים שלנו מבחינה ממלכתית . אם לגדף , הרי היה צריך לגדף את פתח תקווה באותה צורה עולבת כפי שגידפנו את הפועלים בשל השביתה החיפנית באביב שעבר ! ואפילו בצורה עולבת יותר , כי החרמת העבודה העברית היא מכה קשה לציונות הרבה יותר מזו הכרוכה בשגיאותיו של מחנה העבודה היהודי . אין ספק שהפרזנו ב"כפיפת המקל , " ועל כך יצאו לנו מוניטין של מפלגה בורגנית , וזה קודם כל אינו נכון . ברוויזיוניזם יש בורגנים מושבעים — "בורגנים בחסד עליון" — וכן גם סוציאליסטים מושבעים , ואלה אף במספר רב יותר ; אולם כמפלגה , אין לנו עניין לא באידיאלים קאפיטאליסטיים ולא באידיאלים קולקטיוויים . אנו מביטים על כל המעמדות כעל חומר להתיישבות . מסקנה : אין שום Gegensatz ( סתירה ) אורגאנית , אובייקטיווית , בין הרוויזיוניזם לבין המוני הפועלים . להיפר , המונים אלה מאוכזבים , והם עצמם מחפשים דרך לבדיקה מחודשת ; קודם כל ומעל לכל מתגעגעים הם עצמם אל ה"חן" האבוד ומבקשים להחזירו . מה שהם מחפשים מצוי אצלנו : אולם שום מוכר ספרים עדיין לא מכר את רכולתו על ידי יידוי אבנים אל תור הקהל 8 ה"מאה השחורה" הוא שם החוגים הריאקציוניים האנטישמיים ברוסיה בתקופת הצאר שערכו פוגרומים ביהודים .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר