אנגליה או...?

עמוד:322

נרגע השר ובנעימה קולו מתחיל להישמע רוגז — יש להניח את הנשק מן היד ולומר : כרצונך ! איני דן עתה בשאלה , אם אפשר להשיג את מטרתנו באנגליה בעזרת מאבק ולחץ . אני כשלעצמי מאמין שאפשר , כפי שאני מאמין בחוקי הטבע ; אך היום לא בזאת מדובר , אלא במה שאין עוד הרוב המכריע בציונות מפקפק עתה י דרכו הייחודית של הגיטו , דרך "כרצונך — , " ! בוודאי לא יכלה ולא תוכל להביא שום טובה . כ כ ה אין משפיעים על המדיניות האנגלית . הניסיון נעשה תוך הפרת כל כללי ההשפעה המדינית , ולכן אין לשפוט ולקבוע את תוצאותיו על פי איכותו של הגוף ( משמע , אנגליה , ( שהועמד לניסיון . אם תפסיד הציונות את עניינה גם הפעם , הרי ניתן יהיה להסיק מכך רק מסקנה אחת : יש לנסות דרך א ח ר ת . ואיני מייעץ להרפות ממסקנה זו , ותהא המסקנה בלתי פופולארית ככל שתהיה לאור מהלומת האכזבה שנחתה עלינו .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר