אנגליה או...?

עמוד:319

התנועה הציונית דיברו ופעלו נגד האינטרסים של התנועה הציונית . הם השתיקו במשך שש שנים רצופות את אשמתו של הנתבע הנוכחי , כלומר , את המינהל הבריטי בארץ ישראל ; כשאנחנו , התובעים , הצבענו על פשעי הנתבע , טיהרוהו פרקליטינו בקול תרועה גדולה ובהתלהבות , ועלינו , המבקרים , הכריזו ( גם לפני היהודים וגם לפני האנגלים ) שהננו מהרסים וקושרי קשר . דבר זה נמשך עד עצם היום הזה . בימים אלו , ב"מאטן" הפאריסאי , פורסמה שיחה עם הקולונל קיש , יושב ראש ההנהלה הציונית בארץ ישראל , והעיתונאי המראיין טוען , שקיש בדק את הנכתב ואישר את תוכן השיחה לפרסום . גם בשיחה זו טיהר קיש את המינהל . המעשה בהודעה הרשמית , שעליה סופר בגליון הקודם של עיתוננו על פי דברי כתב ה"היינט" בווארשה , אופייני עוד יותר ; ולצערנו המעשה הוא נכון . ההנהלה הציונית אכן הכינה ומסרה לפרסום בעיתונות את הדו"ח על המאורעות , שבו הואשמו ה' הודים בצורה שקופה למדי בפרובוקציה , שגרמה למאורעות , תוך ציון פעולות המשטרה הערבית הראויות לשבח . נוסח ההודעה הושמע באוזני שני חברי ההנהלה ואושר על ידיהם , וחבר הנהלה שלישי אישר אף הוא את הנוסח בדיעבד , בהגינו עליו בשעה שנתחוללה השערוריה החמורה בישיבת הוועד הפועל הציוני . פרקליטו של התובע נוטה גם עתה לצד הנתבע ופועל בהתאם לנטייתו זו . במאמרי "בכי רע" כתבתי , שכרגע עומדים אנו לפני סכנה חמורה להפסיד את ענייננו . אני חוזר על כך גם עכשיו . ואולם , ככל שיהא מכאיב המצב שבו ניאלץ לעמוד לפני שוקת , שלא זו בלבד שהיא שבורה , אלא גם מגואלת בדם שאין תועלת בו , — עדיין אין בניסיון הגרוע הזה של ה"ניסיון" כדי להוכיח דבר . הניסיון נעשה בדרך הלא נכונה . הקרח בכף נמס כשמחזיקים אותו מעל לנר . אם הודלק הנר בקצהו האחר של האולם , אין משמע הדבר , שהקרח אינו מסוגל להימס . עמדתנו הרוויזיוניסטית המתבטאת ב"אמונה באנגליה" תיהפך למאוד בלתי פופולארית , אם גם הפעם תגיע הציונות לכלל הפסד ; אך אנו לא נתכחש לעמדתנו , משום שיש לבנות אוריינטאציה מדינית על היגיון בריא ולא על אימפרסיוניזם . 3 מדובר בניסיון לגולל על ז'בוטינסקי את האשמה בגירוי התפרצות האלימות הערבית עקב תהלוכת הנוער העברי אל הכותל המערבי ב 15 באוגוסט , ערב פרוץ הפרעות . ההפגנה אורגנה על ידי הנוער העברי , וממלא מקום הנציב העליון , הארי ליוק , נתן הסכמתו לעריכתה . ההפגנה נועדה להתריע על הפגיעה בקנייניו הקדושים וברגשותיו הלאומיים והדתיים של עם ישראל בשל שערוריית הכותל . יריבי ז'בוטינסקי טענו , כי בית"ר — היא שארגנה את ההפגנה , אך טענה זו הופרכה . אשר לז'בוטינסקי הוא דווקא הצטער על כך , שתנועת הנוער שלו — לא היא שיזמה את התהלוכה . ראה מאמרו בשם "טוב " ! ב"דואר היום 7 , " בינואר . 1930

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר