אנגליה או...?

עמוד:318

מאחריותו , — בקיצור , שהגיעה שעת "דמדומים" לאנגליה , אזי , כמובן , אנו והיא איננו הולכים באותה דרך . אני מניח , שאם אנו , הרוויזיוניסטים , אכן נגיע לאבחנה כזאת לגבי מצבה הנוכחי של אנגליה , נכריז על כך . יתירה מזו : חושבני שיימצאו אז תחליפים לאנגליה . אולם יש לחזור ולהזהיר בכל כובד הראש את דעת הקהל היהודית מפני החולי , שבעטיו הוכחנו אותה על פניה לעיתים קרובות כל כך . מפני האימפרסיוניזם . ניתן להסיק מסקנות מכריעות רק מניסיון שנעשה נכונה . נסיוננו עם אנגליה לא נעשה נכונה , — ובכלל , בינתיים הוא לא נעשה ולא מוצה עד תום . הוא לא נעשה ולא מוצה עד תום , כי כרגע לא ידוע עדיין מה תהא תגובתה של אנגליה על המאורעות האחרונים . אמנם , על התשובה שתינתן ע"י ועדת החקירה , כבר הוחלט מראש : אך גם זה עדיין אינו עיקר העניין . לנו חשוב , כי תיקבע אשמת השלטונות , ואולם דבר זה ועדת החקירה לא תעשה 1 לנו חשוב הרבה יותר , שיוכנסו לעצם שיטת מינהל ארץ ישראל שינויים יסודיים , ודבר זה אינו תלוי כל כך בדייקנות מתימאטית במסקנותיה של הוועדה . נוכל לתאר לעצמנו גם מצב כזה י הוועדה תאמר ו "השלטונות אינם אשמים , " אולם הממשלה , הפארלמנט או העם יאמרו : "ניחא , לאור התנאים האלה אין השלטונות אשמים , אך התנאים היו גרועים ויש לשנותם . " מובן , שאיני ערב לכך , שדווקא כד יהיה , — ואני אף מפקפק בכך , בהביאי בחשבון את הגורם הקטלני לגבי דידנו — ההנהלה הציונית הנוכחית . אולם , להסיק מסקנה סופית בלא לשמוע את המלה הסופית יהיה מעשה שטות ! גם אילו נעשה " נסיוננו" עם אנגליה במרוצת כל השנים בדרך הנכונה ככלל , והיום — בפרט . הוא נעשה בדרך הלא נכונה , מאוד לא נכונה . אלמלא היה לו לתובע עורך דין שייצגו במשפט , או אילו היה העורך דין נושא את דבריו נגד האינטרסים של התובע , והשופט היה מוציא פסק דין בלתי צודק , עדיין לא היה משתמע מכך , שהשופט הזה בכלל אינו מסוגל לשפוט בצדק . פרקליטי - הוועדה ישבה על מדוכת החקירה בירושלים בימים 25 באוקטובר עד 29 בדצמבר . 1929 מסקנותיה היו קטלניות לגבי המפעל הציוני . נציג מפלגת העבודה , הארי סנל , לימים לורד סנל , הגיש דעת מיעוט ברוח פרו ציונית . בנובמבר 1929 חזר ז'בוטינסקי לארץ וביקש להעיד לפני הוועדה בישיבה פתוחה , אך הואיל וההסתדרות הציונית לא היתה מעוניינת בהופעתו ובשל פנייתו המאוחרת , העיד ז'בוטינסקי , בסופו של דבר , בישיבה סגורה , בלונדון , ב 24 בינואר . 1930 בעקבור מסקנות הוועדה פרסמה ממשלת בריטניה את "הספר הלבן" של שנת . 1930

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר