בכי רע

עמוד:315

הנולד , קלות דעת , חוסר כישרון ? בהחלט לא תמיד . אצלנו , בהסתדרות הציונית , למשל , לא רק שאין מענישים , אלא אף אין מציעים להתפטר . עוד לפני המושב של הוועד הפועל כתב דברי טעם בנושא הזה , איני זוכר באיזה עיתון , הציוני ד"ר ואלדמן : הוא הזהיר והתריע על כך , שאם אנו עצמנו לא ניתן דוגמא ולא נדיח מתפקידיהם את אנשינו שלנו , שלא זו בלבד שהת עלמו מהסכנה , אלא אף שיכנעו את הכל , כאילו אין כל סכנה — מה לנו כי נלין על האנגלים 11 זאת אמת מרה מאוד . הפגנות המחאה התחוללו עכשיו בכל העולם היהודי : אך אל נא תטעו — חשיבותן היתד , לאפס והשפעתן נתפוגגה משום שההפגנה העיקרית , — היחידה , שהיתה עשויה להדהד באוזני האנגלים בצורה משכנעת , — לא נערכה . התפטרות ההנהלה הציונית , הסתלקותם מכהונתם דווקא של אותם האנשים , שעמהם שוחחו בחביבות ובידידות מזכירי משרד המושבות במשך עשר שנים רצופות , תוך הבעת תמיכה — ומתן אישור לכך , — שמצב העניינים בארץ ישראל "משביע רצון" : הנה , זה מה שהיה עושה רושם באנגליה , זה מה שהיה מראה בעליל , כי התחולל מהפך , כי קרה משהו בלתי נסבל , משהו שהעם היהודי לא ישלים עמו לעולם ... אם אנחנו עצמנו , הצד שסבל , השלמנו עם פשיטת הרגל שלנו , למה לא ישלימו האנגלים עם פשיטת הרגל שלהם ? וכי איך , באיזו הדרת פנים , באלו מלים יכולים האדונים וייצמן , ברודצקי , סאקר , קיש ואחרים להתייצב בפני משרד המושבות ולתבוע : הדיחו את זה ואת זה משום ש ה ם לא חזו את הדברים ולא הזהירו ? התשובה ברורה מראש . הם לא יעזו לפתוח את פיהם בתנאים אלה . יוצא לאור בלונדון שבועון "ניר איסט" ( המזרח הקרוב . ( הוא נחשב לבטאונו של משרד המושבות , מה שכנראה אינו נכון ; אבל יש לו לשבועון , בלא ספק , קשרים בחוג הפקידים של המשרד הזה , ומשום כך הוא מכיר את הלכי הרוח השוררים במוסד הזה . לפני שבועיים נכתב בעיתון : הנה אומרים אנו מראש ובוודאות באוזני הציונים , כי הכל יישאר כפי שהיה י ואף זאת , ובייחוד , אומרים אנו , כי אף לא פקיד אנגלי אהד לא יודח מתפקידו . 1 ברודצקי , אשר זליג , ( 1954-1888 ) יליד אוקראינה , בילדותו היגר עם משפחתו לאנגליה . מאתימאטיקן ומנהיג ציוני . חבר ההנהלה הציונית בשנים . 1951-1928 נשיא הפדרציה הציונית בבריטניה ונשיא ועד שליחי הקהילות . ס סאקר , הארי , ( 1971-1881 ) עורך דין , עיתונאי ומנהיג ציוני . יליד אנגליה . הבי מערכת "מאנצ'סטר גארדיאן , " הביטאון הליבראלי בבריטניה , ממקורביו של ד"ר ח . וייצמן . הבר ההנהלה הציונית בשנים . 1931-1927

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר